Den Haag,
22
maart
2019
|
10:41
Europe/Amsterdam

22 maart 2019 - Wereldwaterdag

Samenvatting

Vandaag is het Wereldwaterdag, dat betekent dat we stil staan bij veilig, voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater. 

De provincies hebben een belangrijke taak in het waterbeleid van Nederland. Zo stellen provincies doelen vast voor de waterkwaliteit in oppervlakte wateren, normen vast voor regionale dijken en dragen ze zorg voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Dit doen de provincies samen met de partners in het land. Een goed voorbeeld van die samenwerking is www.boerenvoordrinkwater.nl, waarin de provincie Overijsel samen met Boeren, Vitens en andere partners werkt aan veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering die leiden tot schoon drinkwater en een beter bedrijfsresultaat.

Voor meer informatie zie www.onswater.nl