Den Haag ,
21
februari
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

40 miljoen euro voor versteviging Nederlands erfgoed

Samenvatting

Met een investering van 20 miljoen euro wil minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) het erfgoed in de dagelijkse leefomgeving versterken. Provincies en gemeenten verdubbelen dit bedrag tot een totaal van 40 miljoen euro. Vandaag, donderdag 21 februari, ondertekent de minister de Erfgoed Deal met alle partijen. Mariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht, ondertekent de deal namens het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Stevige positie
‘De Erfgoed Deal helpt ons om cultuur en erfgoed een stevige positie te geven in de grote ruimtelijke transities waar we in Nederland voor staan’, aldus Pennarts. ‘De energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouw- en mobiliteitsopgaven: het zijn óók ontwerpopgaven. En daaraan kunnen cultuur en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren: erfgoed omdat cultuurhistorische waarden in het landschap randvoorwaarden creëren en een inspiratiebron zijn, cultuur omdat creativiteit, kunst en vormgeving helpen om het eindresultaat aantrekkelijk en acceptabel te maken.’

Fysieke leefomgeving
‘De provincies hebben in IPO-verband meegedacht over de opzet van de Erfgoed Deal en we zijn klaar om aan de slag te gaan’, vervolgt Pennarts. ‘Als provincies hebben we bij uitstek een rol in de fysieke leefomgeving en dat is precies waar deze deal over gaat. We hebben dat ook aangegeven in onze input voor de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’ – en dat schept ook verplichtingen. Ik vind dat een spannend proces; het betekent namelijk ook dat we in de provinciale organisaties meer dwarsverbanden moeten gaan leggen tussen verschillende beleidsterreinen.’

Hoger kwaliteitsniveau
In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt op het raakvlak van erfgoed en de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp. De Erfgoed Deal sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. Met de investeringen worden de initiatieven naar een hoger kwaliteitsniveau getild. Initiatieven die raken aan de hoofdthema’s kunnen worden ondersteund.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen OCW, BZK, IenW, LNV, IPO, VNG, FIM, FGM, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK).