InterProvinciaal Overleg - Archief (natuur)

2019
09
aug
2019
| 15:45 Europe/Amsterdam
-

Transport konikpaarden naar Wit-Rusland gestart

02
aug
2019
| 12:30 Europe/Amsterdam
-

Vragen en antwoorden over Jakobskruiskruid en eikenprocessierups

02
aug
2019
| 10:30 Europe/Amsterdam
-

Doe mee: Fotowedstrijd provincie Drenthe op Instagram

29
jul
2019
| 14:30 Europe/Amsterdam
-

Nieuw beleid en informatie Soortenbescherming

29
jul
2019
| 11:45 Europe/Amsterdam
-

Vissterfte in Oostvaardersplassen door zuurstofgebrek

22
jul
2019
| 14:30 Europe/Amsterdam
-

Provincie alsnog gedwongen om op te treden tegen agrariërs door wegvallen PAS

22
jul
2019
| 12:15 Europe/Amsterdam
-

Met website Friese Veenweidevisie toegankelijk

22
jul
2019
| 09:00 Europe/Amsterdam
-

Nieuwe ronde subsidie voor behoud van icoonsoorten Zuid-Holland

19
jul
2019
| 15:30 Europe/Amsterdam
-

Bestuursovereenkomst aanpak nitraat in grondwater: goed op weg, maar doelbereik nog een uitdaging

19
jul
2019
| 14:30 Europe/Amsterdam
-

Duurzame aanpak voor Gelderse Landgoederenzone Baakse Beek

18
jul
2019
| 10:45 Europe/Amsterdam
-

Voor project ‘Klimaatslim boeren op veen’ 1,6 miljoen euro subsidie beschikbaar

17
jul
2019
| 15:00 Europe/Amsterdam
-

Nieuwe ontwikkelingen rondom voormalig Programma Aanpak stikstof

17
jul
2019
| 09:30 Europe/Amsterdam
-

Rekenmodel voor stikstofdepositie aangepast

16
jul
2019
| 15:01 Europe/Amsterdam
-

Verhuizing konikpaarden naar Wit-Rusland vertraagd

16
jul
2019
| 13:30 Europe/Amsterdam
-

Rijk en regio investeren 20 miljoen euro in bodemdaling Groene Hart

15
jul
2019
| 11:15 Europe/Amsterdam
-

Regio Deal Natuurinclusieve landbouw maakt werk van een vitaal platteland

15
jul
2019
| 08:36 Europe/Amsterdam
-

2,7 miljoen voor maatregelen om water vast te houden in natuurgebieden

12
jul
2019
| 15:45 Europe/Amsterdam
-

Maatregelen tegen stikstof - Brabant niet op slot

12
jul
2019
| 09:45 Europe/Amsterdam
-

Advies aanpak bodemdaling overhandigd aan stuurgroep Groene Hart

12
jul
2019
| 09:30 Europe/Amsterdam
-

Provincie stelt maatschappelijke klankbordgroep Oostvaardersplassen in

11
jul
2019
| 08:47 Europe/Amsterdam
-

Nieuw college Gedeputeerde Staten van Flevoland aan de slag

04
jul
2019
| 08:55 Europe/Amsterdam
-

Drie Gelderlandse landgoedzones worden internationale proeftuinen

02
jul
2019
| 14:30 Europe/Amsterdam
-

CdK Jaap Smit: “Hef de spanning op tussen economie en ecologie”

02
jul
2019
| 13:15 Europe/Amsterdam
-

Flevolandse koks pionieren met 80% groen op het bord

02
jul
2019
| 13:15 Europe/Amsterdam
-

Staatsbosbeheer trekt vergunningaanvraag boskap Schoorlse duinen in

02
jul
2019
| 09:12 Europe/Amsterdam
-

Samen naar een Nationaal Eiwitplan

27
jun
2019
| 10:15 Europe/Amsterdam
-

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie op het Flevose platteland

26
jun
2019
| 14:00 Europe/Amsterdam
-

Wandelnetwerk van 1300 kilometer met 640 knooppunten ingewijd

25
jun
2019
| 14:30 Europe/Amsterdam
-

Zout grondwater rukt op door stijging zeespiegel

21
jun
2019
| 14:30 Europe/Amsterdam
-

Groen rond provinciehuis Drenthe domein van 250 schapen