Artikelen met de tag 'nieuws' | InterProvinciaal Overleg

InterProvinciaal Overleg - Archief (nieuws)

2020
08
jul
2020
| 10:00 Europe/Amsterdam
-

Aanleg laadpalen in stroomversnelling

02
jul
2020
| 16:41 Europe/Amsterdam
-

MKB deals gesloten

02
jul
2020
| 08:27 Europe/Amsterdam
-

Meer zware en middelzware overtredingen bij risicovolle bedrijven

01
jul
2020
| 13:06 Europe/Amsterdam
-

Inzicht in grondwateronttrekkingen door waterschappen en provincies

30
jun
2020
| 15:27 Europe/Amsterdam
-

Overheden en circulaire economie: de podcast

30
jun
2020
| 13:23 Europe/Amsterdam
-

Provincies maken zich zorgen over financiële positie van gemeenten

25
jun
2020
| 09:57 Europe/Amsterdam
-

Met z’n allen hard werken voor de natuur en we zijn er nog niet

23
jun
2020
| 08:00 Europe/Amsterdam
-

Banenafspraak bij de provincies: ‘Afspraak is afspraak’

19
jun
2020
| 09:32 Europe/Amsterdam
-

Waterbeheerders slaan de handen ineen voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

17
jun
2020
| 20:39 Europe/Amsterdam
-

Steun van de gezamenlijke provincies voor de oproep van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO

10
jun
2020
| 16:16 Europe/Amsterdam
-

Kabinetsmaatregelen stikstof belangrijke stap, maar we zijn er nog niet

28
mei
2020
| 16:27 Europe/Amsterdam
-

Provincies positief over eerste stap coronacompensatie van het Rijk

26
mei
2020
| 15:35 Europe/Amsterdam
-

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020

20
mei
2020
| 15:51 Europe/Amsterdam
-

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

20
mei
2020
| 12:47 Europe/Amsterdam
-

Decentrale overheden werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen

11
mei
2020
| 16:57 Europe/Amsterdam
-

Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland

06
mei
2020
| 10:25 Europe/Amsterdam
-

Op weg naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet

24
apr
2020
| 19:56 Europe/Amsterdam
-

Provincies positief over rijksmiddelen aanpak stikstof

21
apr
2020
| 17:56 Europe/Amsterdam
-

Rijk en provincies eens over invulling Impulsregeling klimaatadaptatie

16
apr
2020
| 14:15 Europe/Amsterdam
-

Koeien in de wei blijft vergunningvrij

08
apr
2020
| 16:13 Europe/Amsterdam
-

Provincies en natuurorganisaties: “Juist in tijden van economische wederopbouw investeren in natuur”

07
apr
2020
| 20:44 Europe/Amsterdam
-

Provincies: blij met kredietmogelijkheden voor innovatieve startups en scale-ups

07
apr
2020
| 09:00 Europe/Amsterdam
-

Benoeming nieuwe HNP-voorzitter Arthur van Dijk

03
apr
2020
| 14:03 Europe/Amsterdam
-

Provincies dringen bij het rijk aan voor hulp aan hard getroffen toeristische sector

02
apr
2020
| 10:18 Europe/Amsterdam
-

Provincies maken afspraken over onderlinge aankoop stikstofrechten

01
apr
2020
| 19:56 Europe/Amsterdam
-

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

30
mrt
2020
| 11:18 Europe/Amsterdam
-

Kickoff Regionale Mobiliteitsprogramma's

26
mrt
2020
| 09:10 Europe/Amsterdam
-

Provincies steunen spoedwet digitaal vergaderen

24
mrt
2020
| 15:03 Europe/Amsterdam
-

Snelheidsverlaging levert ruimte voor nieuwe woningbouwprojecten

13
mrt
2020
| 18:01 Europe/Amsterdam
-

IPO-kantoor gesloten in verband met Corona-virus