Artikelen met de tag 'nieuws' | InterProvinciaal Overleg

InterProvinciaal Overleg - Archief (nieuws)

2020
24
sep
2020
| 12:10 Europe/Amsterdam
-

Jan Herman de Baas interim-directeur bij het IPO

15
sep
2020
| 15:47 Europe/Amsterdam
-

Rijk, investeer mee in economie, energietransitie en woningmarkt

15
sep
2020
| 14:10 Europe/Amsterdam
-

Directeur Meijdam wordt burgemeester in Lelystad

14
sep
2020
| 21:27 Europe/Amsterdam
-

Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving

11
sep
2020
| 17:04 Europe/Amsterdam
-

Ruimte voor goed uitvoeren van de NOVI

10
sep
2020
| 19:00 Europe/Amsterdam
-

Als één overheid, slagvaardig de toekomst tegemoet

09
sep
2020
| 17:15 Europe/Amsterdam
-

Herstel en versnel

08
sep
2020
| 20:21 Europe/Amsterdam
-

Vertraging vervanging verouderde defensieradar frustreert bouw 700 MW aan windparken

08
sep
2020
| 09:50 Europe/Amsterdam
-

Update: extern salderen met veehouderijen

20
aug
2020
| 20:32 Europe/Amsterdam
-

Reactie verdeling cultuurgeld van Fonds Podiumkunsten

24
jul
2020
| 14:56 Europe/Amsterdam
-

Verwachte pensioenpremiestijging 2021

23
jul
2020
| 16:51 Europe/Amsterdam
-

Huizenbouw, stikstof en vergunningen

10
jul
2020
| 17:56 Europe/Amsterdam
-

Overheden spreken verder over stikstof en natuurherstel

09
jul
2020
| 08:16 Europe/Amsterdam
-

Versterk het investeringsvermogen van de woningbouwcorporaties

08
jul
2020
| 10:00 Europe/Amsterdam
-

Aanleg laadpalen in stroomversnelling

02
jul
2020
| 16:41 Europe/Amsterdam
-

MKB deals gesloten

02
jul
2020
| 08:27 Europe/Amsterdam
-

Meer zware en middelzware overtredingen bij risicovolle bedrijven

01
jul
2020
| 13:06 Europe/Amsterdam
-

Inzicht in grondwateronttrekkingen door waterschappen en provincies

30
jun
2020
| 15:27 Europe/Amsterdam
-

Overheden en circulaire economie: de podcast

30
jun
2020
| 13:23 Europe/Amsterdam
-

Provincies maken zich zorgen over financiële positie van gemeenten

25
jun
2020
| 09:57 Europe/Amsterdam
-

Met z’n allen hard werken voor de natuur en we zijn er nog niet

23
jun
2020
| 08:00 Europe/Amsterdam
-

Banenafspraak bij de provincies: ‘Afspraak is afspraak’

19
jun
2020
| 09:32 Europe/Amsterdam
-

Waterbeheerders slaan de handen ineen voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

17
jun
2020
| 20:39 Europe/Amsterdam
-

Steun van de gezamenlijke provincies voor de oproep van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO

10
jun
2020
| 16:16 Europe/Amsterdam
-

Kabinetsmaatregelen stikstof belangrijke stap, maar we zijn er nog niet

28
mei
2020
| 16:27 Europe/Amsterdam
-

Provincies positief over eerste stap coronacompensatie van het Rijk

26
mei
2020
| 15:35 Europe/Amsterdam
-

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020

20
mei
2020
| 15:51 Europe/Amsterdam
-

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

20
mei
2020
| 12:47 Europe/Amsterdam
-

Decentrale overheden werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen

11
mei
2020
| 16:57 Europe/Amsterdam
-

Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland