InterProvinciaal Overleg - Archief (uitprovincie)

2019
17
jun
2019
-

Eerste Brabants voedselbesluit

17
jun
2019
-

Tempo in aanpak onbewaakte overwegen in Overijssel

17
jun
2019
-

Jon Hermans-Vloedbeld aan de slag als informateur in Zuid-Holland

14
jun
2019
-

Nieuw College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant geïnstalleerd

14
jun
2019
-

Versnelde aanpak vervuiling waterwingebieden

14
jun
2019
-

Grensoverschrijdende samenwerking provincies

13
jun
2019
-

Slingerende paden voor vlinders in Kop van Noord-Holland

13
jun
2019
-

Subsidie voor herstel en behoud van Brabantse vennen

13
jun
2019
-

Duurzame renovatie provinciehuis gegund aan Kuijpers

13
jun
2019
-

Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart

13
jun
2019
-

Maas en Waal klaar voor klimaatverandering

13
jun
2019
-

100 asbestscans beschikbaar voor gebouwen waar veel jongeren of kinderen komen

13
jun
2019
-

Coalitieakkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”

12
jun
2019
-

Hans Wiegel legt functie van informateur neer

12
jun
2019
-

Coalitie Noord-Holland ‘Duurzaam doorpakken!’

12
jun
2019
-

Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen

10
jun
2019
-

Ruim 50 hectare voor nieuwe natuur en recreatie Oostelijke Vechtplassen

08
jun
2019
-

Bestuursakkoord Brabant 2019 – 2023: ‘Kiezen voor Kwaliteit’

08
jun
2019
-

Presentatie coalitieakkoord provincie Noord-Holland

07
jun
2019
-

Kan­di­daat ge­de­pu­teer­den ex­tra­par­le­men­tair Col­le­ge Pro­vin­cie Lim­burg be­kend

07
jun
2019
-

Besprekingen bestuursakkoord Friese coalitie vrijwel afgerond

07
jun
2019
-

Ruimtelijke uitwerking werklocaties Arnhem-Nijmegen vastgesteld

07
jun
2019
-

1000 extra laadpalen met duurzame energie dankzij Allego en Clean Energy

07
jun
2019
-

€500.000 voor verbeteren Zuid-Hollandse winkel- en centrumgebieden

06
jun
2019
-

Gelderland heeft een nieuw college van GS

06
jun
2019
-

Gelderland Herdenkt: programma van 9 maanden

06
jun
2019
-

Groene Menukaarten helpen Noord-Hollandse monumenteneigenaren met verduurzamen

06
jun
2019
-

Rijhulpsystemen helpen tegen onveiligheid, uitstoot en files

06
jun
2019
-

Europa bezoekt duurzaam Gelderland

06
jun
2019
-

Advies over definitief tracé West-Brabantse hoogspanningsverbinding