Den Haag ,
13
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Aan de slag met de Omgevingswet? Check de navigator 2.0

De navigator laat zien wanneer je waaraan moet werken bij de implementatie van de omgevingswet binnen je provincie. Vanaf oktober vorig jaar is de navigator te raadplegen. De navigator neemt je stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen, zodat je tijdig klaar bent voor het werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om nog beter richting te geven, kaders te bieden en antwoord te geven op je vragen is de navigator vernieuwd.

In de vernieuwde versie van de Navigator 2.0 is het volgende gewijzigd:

  • Het hoofdproces ‘de provincie maakt toepasbare regels’ is als deelproces ondergebracht bij het hoofdproces de provincie maakt omgevingsdocumenten. Het maken van toepasbare regels is een deelproces bij het maken van de omgevingsverordening en past beter in dit hoofdproces.
  • Het thema de provincie werkte met anderen samen aan... is toegevoegd. Met behulp van dit thema wordt informatie gepresenteerd over de resultaten van allerlei samenwerkingsverbanden. Deze kennis draagt bij aan beter inzicht en overzicht van de verschillende (deel)producten uit het programma Aan de slag met de omgevingswet.
  • Op de landingspagina zijn de verbeterdoelen van de invoering van de omgevingswet opgenomen. Deze geven kader en richting aan de veranderingsopgave.
  • Op basis van informatie van het DSO-programma zijn de datums, waar mogelijk, aangepast aan de situatie maart 2018.
  • De globale planning van de acties van de provincies zelf, is grotendeels een afgeleide van de DSO-planning en schuift op. In een volgende versie van de Navigator wordt meer duidelijkheid gegeven over de planning van de provincies zelf.
  • In het onderdeel Informatiereis zijn teksten aangepast om meer duidelijkheid en meer eenduidigheid te krijgen.
  • De bouwsteen ‘Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties’ (DROP) is toegevoegd.

www.navigatorprovincies.ipo.nl