27
juni
2019
|
16:09
Europe/Amsterdam

Aangepaste kwaliteitscriteria VTH per 1 juli

Samenvatting

Per 1 juli 2019 wordt de vigerende set kwaliteitscriteria Omgevingsrecht 2.1 vervangen door een geactualiseerde set kwaliteitscriteria 2.2.
De actualisering was nodig vanwege een aantal verouderde verwijzingen en omdat een aantal nieuwe topics, zoals klimaat, energie en circulaire economie, nog niet waren opgenomen.

Als een provincie de Model Verordening van het IPO heeft gebruikt, is de nieuwe set automatisch van toepassing. Als daarvan afgeweken is, moet de verordening mogelijk worden aangepast. In een toelichting is nader uitgewerkt wat dan de opties zijn. Bekijk ook de kwaliteitscriteria Infomil.