Den Haag,
27
maart
2019
|
11:15
Europe/Amsterdam

Aanjagers herbestemming rijksmonumenten op stoom in Zuid-Holland

Ruim een half jaar geleden werden door de provincie 3 aanjagers aangesteld om de herbestemming van rijksmonumenten binnen Zuid-Holland te versnellen en waar mogelijk te vereenvoudigen. Ruim 6 maanden later heeft het provinciebestuur geconstateerd dat deze aanjagers een succesvolle rol bekleden in het bemiddelen bij herbestemming van leegstaande rijksmonumenten. Er wordt nu bijna €300.000 vrijgemaakt zodat de aanjagers de komende anderhalf jaar hun succesvolle werk voort kunnen zetten.

Kansen verzilveren

Ondanks dat herbestemmingsprocessen een lange adem behoeven, wisten de aanjagers de laatste maanden al een aantal kansen voor herbestemming te verzilveren. Zo speelden zij een rol bij de herbestemming van boerderij Marienhof in Westmaas. Ook hebben parochie en bisdom van de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopeningskerk in Leidschendam-Voorburg nu een gemeenschappelijke visie opgesteld voor herbestemming, en brachten de aanjagers partijen bij elkaar voor een circulaire herontwikkeling van het voormalige Schokbetonterrein in Zwijndrecht

Aanjagers

De aanjagers, die bemiddelen bij een religieus, industrieel of agrarisch rijksmonument, zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de markt. Zij benaderen marktpartijen en brengen vraag en aanbod bij elkaar of kunnen bemiddelen in het vlot trekken van vastgelopen onderhandelingen. Inmiddels hebben zij een brede bekendheid in vastgoed- en monumentenkringen. Zij hebben op diverse netwerkbijeenkomsten hun kennis gedeeld en krijgen wekelijks verzoeken te bemiddelen bij herbestemmingsopgaven.