Utrecht ,
05
oktober
2018
|
14:10
Europe/Amsterdam

Aanpak vervuilde terreinen in Utrecht op schema

Het aantal spoedlocaties in de provincie Utrecht waarbij de sanering loopt, is tussen 1 september 2017 en 1 september 2018 toegenomen van 80 naar 90 procent. Bij een spoedlocatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging waarvan is vastgesteld, of zeer aannemelijk is, dat er risico voor mens of milieu aanwezig is.

Er is meestal geen sprake van acuut gevaar. De provincie Utrecht heeft met het Rijk afgesproken dat deze locaties voor 2021 zijn aangepakt.