Den Haag,
23
augustus
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Adri Bom-Lemstra (Z-Holland); "We hebben alle ruimte nodig"

Samenvatting

Het IPO houdt op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’. Provincies, gemeenten en andere betrokkenen zullen die dag hun aanpak van leegstand met elkaar delen. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimtelijke Ordening) opent het congres. Hoe kijkt zij aan tegen het leegstandsvraagstuk?

Wat kunnen deelnemers verwachten van deze conferentie?

“Van elkaar leren. De provincie is verantwoordelijk voor de regionale ruimtelijke ordening. Uiteindelijk raakt dit iedereen. Neem bijvoorbeeld leegstand op een bedrijventerrein, een enorme verspilling van ruimte. We hebben momenteel alle ruimte nodig. Voor nieuwe woningen en bedrijven. Maar ook voor ontspanning en recreatie. Daarom is het beter om eerst te onderzoeken hoe je bestaand vastgoed kan hergebruiken of transformeren in plaats van weilanden vol te bouwen. Daarnaast kan een leegstaand gebouw op een bedrijventerrein slecht zijn voor de omliggende bedrijven. Hier moeten we als provincie iets aan doen.”

Leegstand oplossen, dat is niet altijd makkelijk?

“Het vraagt vaak om een lange adem: soms wachten vastgoedeigenaren totdat de prijs verder zakt, of zijn ze onbekend met transformatiemogelijkheden. Iedere betrokkene heeft zo zijn eigen belangen. Het is lastig om hier een vinger achter te krijgen. Daarom is het goed om tijdens deze werkconferentie met elkaar te praten over oplossingen: ‘Hoe is jou dat gelukt, hoe heb jij dat aangepakt?’

Ziet u kansen wanneer het gaat om leegstand?

“Ik ben nu onderweg naar een werkbezoek in Delft, op de Schieoevers. Daar zit onder meer een oude opslagplaats waar nu kleine startups en initiatieven zich ontplooien. Eén van die initiatieven is een bierbrouwerij. Zij betalen hier weinig huur en wanneer ze groeien, kunnen ze daarna bijvoorbeeld iets groters in de stad zoeken. In het hele gebied kunnen mogelijk nieuwe vormen van wonen en werken gecombineerd worden, een hele nieuwe gebiedsinrichting.”

Wat doet de provincie om leegstand aan te pakken? Kunt u een voorbeeld noemen hoe Zuid-Holland hiermee omgaat?

“De provincie Zuid-Holland pakt de leegstand aan door in te zetten op Slim! Ruimtegebruik. Daarbij werken we samen met gemeenten en eigenaren. Dat doen we in Gouda bij bedrijventerrein Goudse Poort. Samen met ontwikkelaars, gemeente, omliggende bedrijven en pandeigenaren hebben we een plan gemaakt om de leegstand in het gebied terug te dringen. In de gemeente Schiedam wordt er gewerkt met een leegstandsverordening om in gesprek te komen met vastgoedeigenaren en samen te zoeken naar een oplossing voor hun leegstaande panden. Een ander voorbeeld is het bedrijventerrein Rivium in de gemeente Capelle aan den IJssel. Daar worden kantoren getransformeerd tot woningen. Een aantrekkelijke locatie vanwege de gunstige ligging en goede verbindingen met Rotterdam. Bij het omvormen naar woningen moet je het woongebied zo aantrekkelijk mogelijk maken met faciliteiten die aansluiten op de doelgroep, zoals winkels of een kinderdagverblijf.”

Ruimtelijke ordening nieuwe stijl; hoe ziet dit er volgens u uit?

“Het vraagt er om meer in gesprek te gaan met stakeholders, zoals gemeenten, vastgoedeigenaren, ondernemers en buurtbewoners. Dit is ook van belang als je naar de Omgevingswet kijkt die in 2021 van start gaat. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouw-/transformatieprojecten te starten en gebiedsontwikkelingen te stimuleren. We krijgen hierdoor meer te maken met netwerkachtige processen. Dat vraagt een andere houding van iedereen.”

Hoe kunnen provincies blijvend van elkaar leren?

“Het is belangrijk dat provincies kennis blijven uitwisselen. Wat bij de ene provincie gewerkt heeft, kan bij de andere provincie ook werken. Het zijn leerprocessen, waarbij je niet in dezelfde valkuil wil vallen. Ik nodig daarom iedereen uit om met mij en elkaar in gesprek te gaan op 10 september!”

Belangstelling voor deze werkconferentie? Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via de website.