Assen ,
15
april
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Advies informateur Drenthe: nieuw provinciebestuur met PvdA, VVD, CDA, GL en CU

Een coalitie van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie is haalbaar en een passende vertaling van de verkiezingsuitslag in zetels en op inhoud. Dat staat in het eindadvies dat informateur Roelie Goettsch vandaag overhandigde aan opdrachtgever en PvdA-fractievoorzitter Cees Bijl.

“Deze partijen hebben op belangrijke thema’s als de sociale agenda, klimaat en energie, economie en arbeidsmarkt aangegeven dat ze bereid zijn om tot overeenstemming te komen. Op mobiliteit, landbouw en natuur liggen de verhoudingen scherper, maar op grond van de ervaren constructieve samenwerking in de afgelopen vier jaar denken deze partijen dat ze elkaar ook hierin moeten kunnen vinden,” aldus Goettsch in haar advies. De vijf partijen hebben met 24 van de 41 zetels een ruime meerderheid in Provinciale Staten.

Goettsch voerde de afgelopen weken informerende gesprekken met alle partijen. Ze vroeg om een tweede gesprek met de vier grootste partijen - PvdA, Forum voor Democratie (FvD), VVD en CDA - om deelname van FvD in de te vormen coalitie te onderzoeken. Hoewel er op een aantal onderwerpen overeenstemming lijkt te zijn, is samenwerking in een coalitie niet realistisch. Dit komt vooral door het thema klimaat en energie. “Daarbij weeg ik mee dat een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten dit in de komende vier jaar een belangrijke taak en opgave vindt voor de provincie.”

Na bespreking in Provinciale Staten kunnen PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie starten met de onderhandelingen. Beoogd formateur is Cees Bijl, ondersteund door een onafhankelijk gespreksleider om het proces met de partijen vorm te geven.