Den Haag ,
11
april
2019
|
15:30
Europe/Amsterdam

Advies Raad voor Cultuur goede stap op weg naar regionale samenwerking

Samenvatting

Het landelijke cultuurstelsel moet meer rekening houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Door nauw samen te werken met gemeenten en provincies in ‘stedelijke cultuurregio’s’ ontstaat een sterker en gevarieerder stelsel. Dat schrijft de Raad voor Cultuur vandaag in zijn advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ over het cultuurstelsel vanaf 2021. ‘Ik ben verheugd dat de raad vasthoudt aan de cultuurregio’s’, stelt gedeputeerde provincie Overijssel Hester Maij namens de twaalf provincies. ‘Het sluit aan bij onze oproep om als gezamenlijke overheden verantwoordelijkheid te nemen voor het cultuurbestel’.

Samenspel

De raad ziet een nieuw samenspel tussen Rijk, provincies en gemeenten en neemt daarbij kennis van de proeftuinen in het kader van stedelijke cultuurregio’s om knelpunten in het culturele ecosysteem op te lossen én te experimenteren met een nieuwe manier van samenwerken. Aan de stedelijke cultuurregio’s verbindt de raad enkele concrete aanbevelingen, zoals nauwe samenwerking met rijkscultuurfondsen, een verdere spreiding en uitbreiding van de Culturele Basisinfrastructuur, een programmafonds om stedelijke regio’s verder te laten ontwikkelen en het inrichten van ketenvoorzieningen die sterk regionaal geworteld zijn. Maij: ‘Dat doet recht aan de opgave en noodzakelijke herijking van het cultuurstelsel. Het is een goede eerste stap op weg naar culturele vernieuwing.’

Gesprek

Toch plaatsen de provincies ook kanttekeningen bij enkele aanbevelingen van de raad. Zo stelt de raad dat elke regio voorzieningen van alle niveaus moet hebben om als cultuurregio te worden aangemerkt. ‘Dat gaat ten koste van regio’s waar goed wordt samengewerkt maar waar geen topvoorzieningen zijn, terwijl zij wel met veel energie zijn begonnen om de culturele samenwerking met de overheden en instellingen op te pakken’, stelt Maij. ‘Wij zouden graag zien dat de vijftien cultuurregio’s door de raad als volwaardige partner voor het rijk worden aangemerkt. Hier willen we dan ook graag het gesprek over aangaan’.

Meer weten? Lees hier het uitgebreide advies van de Raad voor Cultuur.