Den Haag,
14
januari
2020
|
15:47
Europe/Amsterdam

AERIUS Calculator nu geschikt voor alle emissiebronnen van stikstof

Samenvatting

De AERIUS Calculator is fors uitgebreid. In tegenstelling tot de vorige versie kan de nieuwe versie gebruikt worden voor de berekening van de emissie van alle emissiebronnen van stikstof. De uitbreiding gaat per direct in.

Uitreedsnelheid en invloed van gebouwen

In de vorige versie werd geen rekening gehouden met de invloed van de uitreedsnelheid en van nabijgelegen gebouwen. In de nieuwe release wordt wel rekening gehouden met deze factoren. Hierdoor kan gerekend worden met alle emissiebronnen. Meer informatie over de release is te vinden op de website van Bij12.