Middelburg,
31
mei
2019
|
14:15
Europe/Amsterdam

Afscheid Carla Schönknecht en Ben de Reu 5 juni 2019

U bent van harte welkom op de openbare afscheidsreceptie van de gedeputeerden Ben de Reu en Carla Schönknecht. De receptie vindt plaats op woensdag 5 juni 2019 tussen 17.00 en 18.30 uur in de Nieuwe Kerk in Middelburg, ingang Kloostergangen. Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding. 

Een greep uit het werk van twee gedeputeerden

Carla Schönknecht is zes jaar gedeputeerde geweest als er straks een nieuw college van Gedeputeerde Staten aan de slag gaat. “Zeeland mooier maken voor zowel de inwoners als voor onze toeristen. Dat was één van mijn drijfveren de afgelopen jaren, en daar hebben we ons met zijn allen enorm voor ingespannen. En met resultaat!”

Ook voor Ben de Reu zit het werk er op zodra het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is geïnstalleerd. Hij is dan acht jaar gedeputeerde geweest. “Toen ik begon aan mijn loopbaan merkte ik dat de banden met onze Zuiderburen niet zo nauw waren. Hier heb ik bewust en ook altijd graag in geïnvesteerd. Ik merk dat de verhoudingen nu heel anders liggen. We hebben Europese middelen opgehaald en zijn mooie samenwerkingsprojecten aangegaan.”

Resultaten van Carla Schönknecht

Ze oogstte tot in Den Haag bewondering voor de Zeeuwse Kustvsie. “Daarin spraken we met maar liefst zeventien partijen af hoe een mooie Zeeuwse kust eruit hoort te zien, en hoe we die de komende jaren verder gaan verfraaien en versterken.” Hetzelfde doel dienend, een aantrekkelijke provincie zijn, maar van een heel andere orde is de Provinciale Impuls Wonen. “Daarmee zijn we de verpaupering te lijf gegaan. Want Zeeland is bijna overal prachtig, maar wordt ook op heel veel plekken ontsierd door verkrotte woningen. Met subsidie konden die verbeterd of vervangen worden, door particulieren en corporaties. En wat is het dan geweldig als je enthousiaste, blije mensen spreekt. Zeker als je ziet dat de buren soms ook worden aangestoken, dat uiteindelijk soms een hele straat ervan opknapt!”

De havenfusie tussen de havens van Vlissingen en Terneuzen aan Zeeuwse zijde en die van Gent aan de andere kant van de grens heeft Carla Schönknecht misschien wel het meest verbaasd de afgelopen jaren. “Waar culturen zouden botsen, bleek al heel snel dat het geheel een stuk sterker is dan de som der delen. Waarmee North Sea Port een prachtige toekomst voor de boeg heeft.”

Als bestuurder hamerde ze lang op de winst die een verregaande samenwerking tussen Zeeuwse natuurorganisaties zou kunnen opleveren. Met resultaat, want in het samenwerkingsverband ‘De Zeeuwse Natuur’ bundelen sinds begin 2018 Het Zeeuwse Landschap, Terra Maris, IVN Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Nationaal Park Oosterschelde hun aanbod aan natuureducatie en -activiteiten, en brengen ze mensen in contact met de natuur. Carla Schönknecht: “Hoe meer je het belang van de natuur gaat inzien, hoe beter je ervoor gaat zorgen. En hoe jonger je ermee in aanraking komt, hoe beter.”

Resultaten van Ben de Reu

Ben de Reu heeft zich ook sterk gemaakt voor het verbeteren van de financiële positie van de Provincie Zeeland. “Er zat een verdelingsfout in het landelijke systeem, en dat hebben we kunnen aantonen. Vorig jaar hebben we van alle provincies gezamenlijk zo’n 20 miljoen euro meer gekregen. Hierdoor heeft Zeeland de komende jaren meer financiële armslag en is er bijvoorbeeld meer geld beschikbaar voor onder andere Cultuur. Cultuur is een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Er moet immers wel wat te doen zijn. Daarom ben ik er trots op dat we nu in Zeeland een regioprofiel voor Cultuur hebben: een gezamenlijk product met de vier grote Zeeuwse gemeenten. Daar is onder andere de ‘Proeftuin Muziekeducatie’ uit voort gekomen.

Onze ligging optimaal benutten

Zeeland is land in zee. We hebben rondom overal water, maar dat is zout. Om voldoende zoet water nu en in de toekomst tot onze beschikking te hebben, zijn er projecten opgezet die ook de komende jaren voortgezet moeten worden. Dankzij onze ligging hebben we afgelopen jaren een mooie duurzame energiemix kunnen opzetten. In Zeeland waait het altijd, goed voor de opwekking van energie via windmolens op geconcentreerde locaties op land en in zee. In Zeeland hebben we ook de meeste zonuren, hierdoor konden zonneparken op daken aangelegd worden. En in Zeeland hebben we het getij, waardoor we de proeftuin zijn voor Nederland en Europa in het vergaren van kennis rondom getijdenenergie. Dit zijn een aantal zaken in vogelvlucht, waarvan ik het geweldig vind dat ik me er de afgelopen jaren als gedeputeerde voor in mocht zetten.”