Arnhem,
25
november
2019
|
09:13
Europe/Amsterdam

Afspraken over goederenvervoer

Afspraken over goederenvervoer

22-11-2019

We zijn tevreden met de uitkomsten uit het landelijk overleg om de goederenvervoercorridors te versterken. Dit zogenaamde Bestuurlijk overleg MIRT Goederenvoercorridors was op donderdag 21 november 2019. Naast algemene maatregelen gaat het om bijvoorbeeld de Gelderse projecten A50 en Afslag 38 A15.

Afslag 38 - A15

Het viaduct over afslag 38 aan de A15 moet worden aangepast. Deze afslag maakt onderdeel uit van het multimodale knooppunt Nijmegen en ligt op de belangrijke internationale goederenvervoercorridor Rhine-Alphine. 

Meer verkeer

Rond afslag 38, Elst-Oosterhout, vindt een gebiedsgerichte ontwikkeling plaats. Daar groeit de logistieke bedrijvigheid sterk. Dat leidt tot meer verkeer rond de afslag, waardoor files op de A15 ontstaan. Het project Afslag 38 bestaat uit verkeersmaatregelen die zorgen voor een prima ontsluiting van het gebied, goede doorstroming op de A15, veilige route voor fietsers, met name scholieren én een betere doorstroom van het Openbaar Vervoer. De totale kosten van dit project worden geschat op €23 miljoen. Vanuit de regio wordt 50% van deze kosten bijgedragen. Het rijk heeft nu €5,25 miljoen hiervoor toegezegd.

‘We zijn verheugd over de bijdrage die het rijk heeft toegezegd. Dit bedrag is een eerste stap richting een totaal oplossing. Het komende jaar voeren we met het Rijk hier verder het gesprek over in het kader van het BO MIRT Goederenvervoercorridors’, aldus Van der Wal.

Clean Energy Hubs

Gelderland zet zich in om de samenwerking binnen de goederenvervoercorridors te versterken. Daarin past ook het verder werken aan een landelijk dekkend netwerk van Clean Energy Hubs. Dit zijn tankstations voor weg en scheepvaart met een variëteit aan alternatieve duurzame brandstoffen.

Versterken en verduurzamen Goederenvervoer

In het bestuurlijk overleg MIRT Goederenvoercorridors werken overheid en bedrijfsleven samen aan het versterken en verduurzamen van de goederencorridors. Onder meer door logistieke activiteiten samen te voegen in duurzame knooppunten waar lading van weg naar spoor of water kan Gelderland neemt aan dit overleg deel. Net als de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Havenbedrijf Rotterdam, als vertegenwoordiger van de sector Logistiek.

Gelderland werkt samen met Logistics Valley aan verschillende multimodale knooppunten op de internationale goederenvervoercorridors. Het gaat om de boven-regionale knooppunten Nijmegen, Tiel en Liemers Achterhoek. Met Logistics Valley verbinden we ondernemers, overheid en kenniscentra voor een krachtig, duurzaam en innovatief logistiek Gelderland.