Maastricht ,
15
november
2018
|
15:00
Europe/Amsterdam

Af­trap ge­za­men­lij­ke in­zet van de 12 pro­vin­cies voor de Sta­ten­ver­kie­zin­gen op 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder in onze provincie weer naar de stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

In aanloop naar de verkiezingen hebben de 12 provincies één gezamenlijke boodschap geformuleerd met als doel op een laagdrempelige manier laten zien wat een provincie nu precies doet via een korte film.