21
december
2018
|
16:00
Europe/Amsterdam

Agenda voor vernieuwd interbestuurlijk toezicht

Samenvatting

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, hebben gezamenlijk de ‘Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht’ opgesteld. Het doel van het interbestuurlijk toezicht is dat bewoners en ondernemers erop kunnen blijven vertrouwen dat de overheid haar taken goed uitvoert. De agenda gaat zowel over generiek als financieel toezicht. De nieuwe werkwijze van het toezicht sluit beter aan bij de bestuurlijke verhoudingen, de complexe maatschappelijke opgaven en het tempo waarin we daar in Nederland aan werken.

De gevolgen van de klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de veranderingen in de samenleving, het sociaal domein en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland. Het is slechts een greep uit de grote maatschappelijke opgaven waar ook het openbaar bestuur voor gesteld staat. De aanpak van de opgaven gaat gepaard met decentralisaties, regionalisering en vaker en intensiever interbestuurlijk samenwerken. Vernieuwing van het toezicht moet bijdragen aan het optimaal oppakken van die opgaven. Daarbij blijft het belangrijk dat de toezichthouder en de toezichtontvanger elkaar goed informeren en duidelijk met elkaar communiceren. De agenda richt zich daarom onder andere op het bevorderen van een betere dialoog, een meer uniforme en risicogerichte aanpak, en het benutten van toezicht om bestaande checks en balances, de lokale democratische controle, te versterken.

Minister Ollongren van BZK: “De samenleving verwacht van de overheid concrete resultaten bij de aanpak van de maatschappelijke opgaven. Om hier op lokaal niveau krachtig aan te kunnen werken, zijn een sterke lokale democratie en een sterk, weerbaar bestuur nodig. Daarbij is het belangrijk om gezamenlijk in de kwaliteit van onze besturen te investeren. En dat hebben we in een constructieve samenwerking met elkaar gedaan in deze agenda voor de toekomst van het interbestuurlijk toezicht.”

De ‘Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht’ komt voort uit afspraken die gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk maakten in het Interbestuurlijk Programma.