Den Haag ,
14
december
2018
|
11:06
Europe/Amsterdam

Algemene aanbevelingen Rekenkamers steunen aanpak regionale-energiestrategieën

Samenvatting

Vandaag presenteerden de provinciale Rekenkamers een beschrijvend onderzoek naar de rol van provincies op het terrein van de energietransitie. Hiermee geven de Rekenkamers inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de energietransitie in de verschillende provincies. De algemene aanbevelingen van Rekenkamers sluiten aan op de aanpak om te werken aan regionale-energiestrategieën.

Vergelijkbaarheid en leren van elkaar
De onderzoekers constateren overeenkomsten en ook verschillen tussen provincies. De Rekenkamers doen in het rapport onder meer algemene aanbevelingen voor de onderlinge vergelijkbaarheid van de inzet van provincies en het leren van elkaar.

“Goed dat de Rekenkamers dit samen hebben onderzocht. Het gaat immers om een actueel thema met een enorme opgave”, aldus Theo Bovens, voorzitter IPO. “Ik ben blij met de algemene aanbevelingen. Ik zie die aanbevelingen dan ook als steun voor de weg die we hebben ingeslagen als IPO-bestuur. De samenwerking tussen provincies heeft geleid tot het gezamenlijke initiatief met VNG en Unie van Waterschappen om op regionaal niveau samen te werken met partners aan Regionale Energiestrategieën (RES). Deze RES is een middel om te komen tot een regionaal gedragen aanbod van maatregelen gericht op 49% CO2-reductie. Het gaat om maatwerk en het gebruik maken van kansen in de regio. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord. Dat vraagt om afspraken over de optelbaarheid en onderling vergelijkbaarheid van die RES’en, maar ook bijvoorbeeld over het leren van elkaar in die processen als provincies. De algemene aanbevelingen van de Rekenkamer sluiten hier mooi op aan. En daar ben ik blij mee.”

De onderzoeken van de Rekenkamers zijn te vinden op de websites van de provinciale Rekenkamers:

Randstedelijke Rekenkamer

Noordelijke Rekenkamer

Rekenkamer Oost-Nederland

Rekenkamer Zeeland 

Zuidelijke Rekenkamer