23
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Algemene Vergadering IPO blij met nieuwe voorzitter

De leden van de Algemene Vergadering van het IPO zijn blij met de benoeming van Theo Bovens tot voorzitter en iPOST verzamelde enkele reacties. Sinds 12 april 2018 is Theo Bovens officieel in functie, aanleiding voor Binnenlands Bestuur om hem te interviewen. Bovens: ‘Als je wordt gevraagd, moet je afwachten of er ook draagvlak voor is.’

AV-leden laten weten: "Het boegbeeld van de gezamenlijke provincies dient een boegbeeld te zijn voor alle mensen die dagelijks in en buiten de provinciehuizen proberen meerwaarde te leveren. Dat maakt het middenbestuur krachtig en daarmee Nederland sterk! Juist met een gouverneur uit een kleinere provincie is het een duidelijk signaal dat er meer is dan de Randstad. In de nieuwe voorzitter de heer Bovens hebben we iemand gevonden die ook nadrukkelijk de betrokkenheid van alle Provinciale Staten met het IPO wil vergroten. Voor datzelfde doel staan alle leden van de Algemene Vergadering ook. Ik zie uit naar deze mooie samenwerking in de voetsporen van de vorige voorzitter, mevrouw Bijleveld" (Harold van de Velde, Zeeland).

"Ik ben blij met de unanieme instemming van alle provincies voor de benoeming van de Gouverneur Bovens als nieuwe ‘IPO-baas". De IPO-AV maakt op dit moment een dynamische periode door. Het versterken en vernieuwen van taken en overleg van het middenbestuur vraagt een open vizier en nieuw elan. Met de voorgaande voorzitter Ank Bijleveld zijn daarvoor de eerste stevige stappen gezet. Ik ben daarom blij bij de nieuw voorzitter diezelfde drive te herkennen. En vanuit het verre zuiden door heel Nederland reizend naar het westen moet dat lukken!" (Lucia van Milaan, Gelderland).

"De heer Bovens is met ons als AV-leden het gesprek aangegaan voor zijn benoeming. Dit was een zeer aangenaam positief gesprek. Hij gaf aan het belangrijk te vinden om ook de kleinere provincies te vertegenwoordigen. Alle provincies zijn voor hem dus even belangrijk. Ook vindt hij de relaties met de gemeenten belangrijk. Hij zal in gaan zetten op goede samenwerking tussen de provincies. De meerwaarde van de samenwerking moet door iedereen gevoeld worden. De AV leden wil hij nauw betrokken houden door actieve informatieverstrekking maar hij stelt wel dat de AV namens de Staten spreken en niet partijpolitiek. Kortom, met de heer Bovens heeft het IPO een goede, betrokken allround voorzitter" (Laurine Bonnewits- de Jong, Zuid- Holland).

"Er waren drie uitspraken van de heer Bovens tijdens het kennismakingsgesprek, die mij in het bijzonder zijn bijgebleven: “Samenwerking heeft alleen zin als het iets oplevert; We moeten meer aan Statenleden vragen; Het middenbestuur herpakt haar positie en wint weer aan belangrijkheid.” Deze uitspraken waren voor mij de aanleiding om positief over zijn benoeming te adviseren" (Teus Dorrepaal, Fryslân).

We wensen Theo Bovens veel succes in zijn nieuwe functie!

Lees hier het interview in Binnenlands Bestuur.