19
december
2018
|
16:35
Europe/Amsterdam

Alle talenten zijn welkom: Sietse Berends

Samenvatting

Iedereen heeft talenten en wie kan werken moet daar de kans voor krijgen. De provincies geloven sterk in die gedachte en leveren ieder hun bijdrage aan de afspraak met het kabinet om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In een serie korte filmpjes portretteren we zes mensen achter die banenafspraak met het Rijk. In deze eerste aflevering: Sietse Berends, gastheer bij Provincie Overijssel.

Met de banenafspraak werken alle werkgevers samen met het kabinet aan een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die ook toegankelijk is voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking minder kans hebben op werk. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd hoeveel banen markt- en overheidswerkgevers daarom moeten creëren. De provincies zijn voortvarend aan de slag gegaan en hebben voor 2018 al meer banen gerealiseerd dan was afgesproken. De provincies geloven in de talenten van mensen. In 2018 streefden provincies naar 170 banen op 31 december 2018, in juni was dat al ruimschoots gelukt.

De komende jaren zetten de provincies in op nog meer werkgelegenheid voor deze doelgroep. Binnenkort presenteren de provincies hiervoor hun gezamenlijke werkagenda 2019 – 2023.

download
sietse berends provincie overijssel def ondertiteling