05
april
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Alleen motie Oostvaardersplassen aangehouden

In het VAO Natuur van 3 april is bij de stemming alleen de motie van de PVV aangehouden. Hierin werd gesteld dat de Oostvaardersplassen als een dierexperiment moet worden gezien en dit moet worden beëindigd vanwege het onaanvaardbaar dierenleed. De minister had deze motie ontraden, omdat ze niet meegaat in de stelling dat het hier om een dierproef zou gaan, waarvoor zij op grond van de Wet op de Dierproeven verantwoordelijk is. De minister hield haar lijn van het AO Natuur vast: de provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de Oostvaardersplassen.