31
augustus
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Ambassadeur Strategisch Plan Verkeersveiligheid van start

Samenvatting

Vanaf deze week krijgt het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) een extra impuls met de start van een ambassadeur verkeersveiligheid. Hij gaat met en namens de samenwerkende overheden aan de slag voor een integrale verbetering van de verkeersveiligheid in heel Nederland.

De samenwerkende overheden zijn IPO, VNG en het Rijk. Zij werken samen aan het SPV vanuit een nieuwe insteek, waarbij verkeersveiligheidsmaatregelen zijn gericht op het (preventief) bestrijden van risico’s in plaats van het (reactief) aanbrengen van verbeteringen op locaties waar ongevallen hebben plaatsgevonden. De ambassadeur, Pieter Litjens, start deze week met gesprekken bij gemeenten en provincies om het SPV onder de aandacht te brengen. Ook inventariseert hij hoe bestuurders van de betrokken overheden aankijken tegen het SPV en wat zij van elkaar verwachten. Dit najaar brengt hij hiervan verslag uit.

Lees meer op de site van het IPO: http://www.ipo.nl/beleidsvelden/mobiliteit/verkeersveiligheid 
en op de site van de VNG: https://tinyurl.com/ambassadeur-verkeersveiligheid