Newsroom InterProvinciaal Overleg

Uitvoering van de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over het herstelplan regionale economie uitwerken in overleg met provincies en andere stakeholders (Kamerstuk 35570-16)

Uitvoering van de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over het herstelplan regionale economie uitwerken in overleg met provincies en andere stakeholders (Kamerstuk 35570-16)
Deel op:
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Titel Uitvoering van de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over het herstelplan regionale economie uitwerken in overleg met provincies en andere stakeholders (Kamerstuk 35570-16)
Beschrijving Brief van de regering
Bestandsnaam uitvoeringvandemotievandeledenpieterheermaensegersoverhetherstelplanregionaleeconomieuitwerkeninoverlegmetprovinciesenanderestakeholderskamerstuk35570-16.docx
Bestandsgrootte 86.78KB