Den Bosch ,
12
februari
2020
|
11:14
Europe/Amsterdam

Barometer Duurzame landbouw in Noord-Brabant

Wageningen Economic Research heeft de duurzaamheid van de Brabantse Landbouw in beeld gebracht aan de hand van 20 indicatoren. De 'Barometer Duurzame landbouw' gaat daarbij in op 4 thema’s: de structuur van de sector, mensen, milieu en economie.

Bekijk de infographic

De Barometer Duurzame landbouw geeft een beeld van de ontwikkelingen de afgelopen decennia en vergelijkt Noord-Brabant met Nederland als geheel. Hiermee ontstaat een beeld van de sterke en zwakke punten van de Brabantse landbouw. Hier wordt nadrukkelijk geen waardeoordeel aan verbonden. Het is de bedoeling deze informatie periodiek (per 2 à 4 jaar) te actualiseren.

Visie op de landbouw

In het Brabantse bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd samen met de Brabantse samenleving een visie op de landbouw te gaan formuleren in het perspectief van 2030. Ter voorbereiding daarvan hebben GS Wageningen Economic Research gevraagd de huidige situatie feitelijk in beeld te brengen. Dit heeft geresulteerd in de Barometer Duurzame Landbouw Noord-Brabant.