Den Bosch ,
05
oktober
2018
|
13:00
Europe/Amsterdam

Begroting 2019: blijven investeren in Brabantse opgaven

In de laatste begroting van deze bestuursperiode ligt de focus op het goed afronden van het Bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’.

Daarnaast willen Gedeputeerde Staten in 2019 extra middelen uittrekken voor onder meer investeringen in het vastgoed van Van Gogh, rivierverruiming, West-Brabantse vaarwegen en arbeidsmigratie. Voor het volgend provinciebestuur is daarnaast voldoende financiële ruimte vrijgemaakt om nieuwe, eigen beleidskeuzes te maken.