Middelburg ,
28
september
2018
|
11:45
Europe/Amsterdam

Begroting Provincie Zeeland: goed vertrekpunt

Volgend jaar kan ruim € 25 miljoen extra geïnvesteerd worden in Zeeland. Het college van Gedeputeerde Staten houdt daarnaast middelen beschikbaar voor een nieuw college om verder te werken aan Zeeland. Dat is mogelijk omdat het afgelopen jaar belangrijke stappen zijn gezet in het herstel van de financiële positie.