Lelystad,
24
september
2019
|
11:00
Europe/Amsterdam

Beheer edelherten Oostvaardersplassen vanaf 1 januari 2020

Provincie Flevoland heeft op basis van het faunabeheerplan een ontheffing Faunabeheereenheid Flevoland en Staatsbosbeheer een vergunning verleend om vanaf 1 januari 2020 het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door middel van afschot op ongeveer 500 te houden.

Beheerste ontwikkeling

Staatsbosbeheer heeft de opdracht om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen tot een doelstand van 490. Dit loopt nog tot 1 januari 2020. Daarna is het beheer gericht op een beheerste ontwikkeling van de populatie. Daarbij wordt een plafond aangehouden van maximaal 1500 grote grazers, waarvan 500 edelherten.

Konikpaarden en heckrunderen

Hoe het beheer van de konikpaarden en heckrunderen er vanaf 1 januari 2020 gaat uitzien, is nu nog niet besloten. Dat krijgt een plek in het managementplan voor de Oostvaardersplassen. Dit plan wordt later dit jaar door Staatsbosbeheer aan de provincie voorgelegd.

Anticonceptie

Provincie Flevoland heeft Universiteit Utrecht gevraagd om te onderzoeken of anticonceptie een mogelijkheid is bij het toekomstige beheer van de populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen. De uitkomsten van dat onderzoek worden najaar 2019 verwacht.