Zwolle,
04
oktober
2019
|
16:00
Europe/Amsterdam

Belangrijke stappen stikstofdossier: provincies aan zet

Het kabinet heeft vandaag een aantal belangrijke stappen gezet in het stikstofdossier. Stappen waar de provincies onder andere op hebben aangedrongen. "De provincies zijn blij met de stappen die het kabinet zet om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken. We trekken samen op in deze aanpak," aldus gedeputeerde Peter Drenth (Gld) namens de provincies.

“Onze inzet is om zo snel mogelijk, liefst volgende week, de vergunningsverlening voor initiatiefnemers op gang te brengen. Dat doen wij in vertrouwen nu ook het kabinet op rijksniveau maatregelen neemt en de randvoorwaarden - inclusief financiën - realiseert om Nederland weer draaiende te krijgen, waarbij we ons goed realiseren dat niet alles kan. Het is goed nieuws dat het kabinet haar uiterste best doet om projecten met een kleine stikstofimpact weer op gang te helpen. Dit is maatschappelijk van groot belang. We realiseren ons dat dit nog even duurt, maar het is belangrijk dat dit perspectief er is.”

Provincies zijn bij uitstek gebiedsregisseur. In het landelijk gebied zijn slimme combinaties mogelijk ten aanzien van klimaat, stikstof, natuur, landbouw, ondernemen, wonen en werken. Gedeputeerde Staten van de 12 provincies zullen aanstaande dinsdag nadere besluiten bekend maken. Dat geldt ook voor provincie Overijssel.