Utrecht ,
15
november
2019
|
11:45
Europe/Amsterdam

Berichtgeving media over kosten Uithoflijn

In de media zijn donderdag 14 november berichten verschenen over extra kosten van de Uithoflijn. Zonder nadere context kan deze berichtgeving tot verwarring leiden en verkeerd worden begrepen. Om die reden wordt hieronder de context geschetst waarbinnen de staat van de infrastructuur is geïnventariseerd.

Er is een overzicht in de maak van de precieze staat van de infrastructuur buiten. Aan de hand van dit overzicht probeert de beheerorganisatie een inschatting te maken van de implicaties voor de te ondernemen onderhoudsmaatregelen en eventuele extra kosten die hiermee gemoeid gaan.

Gedeputeerde Schaddelee: “Ik vind het zorgelijk dat deze informatie in een prematuur stadium naar buiten is gebracht. Het in kaart brengen van de infrastructuur buiten is namelijk een normale werkwijze van een beheerorganisatie. De organisatie bereidt zich hiermee zorgvuldig voor op de definitieve overdracht van de infrastructuur, en voorkomt hiermee dat ze voor verrassingen komt te staan. Om die reden is al vroegtijdig begonnen met het maken van dit overzicht."

"Ik heb dit ook al aangekondigd in de programmabegroting 2020. In de programmabegroting hebben we de onderstaande tekst opgenomen: pas nadat er duidelijkheid is over de precieze staat van de overgedragen infrastructuur kan bepaald worden welke implicaties dit heeft voor de te ondernemen onderhoudsmaatregelen én de extra kosten die hiermee gemoeid gaan. Voor het eventuele herstel van deze zaken zal een separaat voorstel worden gemaakt en zo mogelijk binnen het projectbudget van de Uithoflijn worden opgevangen."

Het betreffende overzicht heeft echter nog de status van een werkdocument. Het bevat nog rijp en groen door elkaar en vele zaken bevinden zich nog binnen de scope van het project (bijvoorbeeld het herstellen van de combideklaag). De komende tijd willen we graag gebruiken om de gegevens in het overzicht verder te verfijnen en samen met de projectorganisatie tot een eindoverzicht te komen. Zoals gebruikelijk bij dit soort projecten is hiermee ook rekening gehouden in de risicoreservering van het projectbudget.