Den Haag ,
31
augustus
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bert Boerman (Overijssel); "Intensiever samenwerken tegen droogte"

Na de droogte van deze zomer zullen alle betrokken overheden en organisaties nóg intensiever moeten samenwerken om het vraagstuk van klimaatverandering aan te pakken. “We werken al zeven jaar aan maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering. Nooit zag ik zo duidelijk in de praktijk hoe essentieel het is dat we dat doen”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman.

gedeputeerde Bert Boerman (002).jpg

Boerman blikt in een interview op de website van het Interbestuurlijk Programma (IBP) terug op de afgelopen periode van extreme droogte en zijnm ervaringen binnen het crisisteam. “Vanaf half juli overlegden we dagelijks met waterschappen, het waterbedrijf en later ook de veiligheidsregio, Rijkswaterstaat en verschillende ministeries, om elkaar te informeren en waar nodig in actie te komen.”

Concrete maatregelen

Dit leidde tot diverse concrete maatregelen, zoals een beregeningsverbod voor gebieden met te weinig oppervlaktewater. Boeren in een straal van 200 meter rond natuurgebieden mochten bovendien geen grondwater gebruiken om hun land te besproeien. Boerman: “In de kop van Overijssel hebben we tijdelijk het waterpeil verhoogd om een waterbuffer op te bouwen. We zijn met vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw bij agrariërs in onze provincie op bezoek geweest, zodat de boeren konden laten zien tegen welke problemen zij aanlopen.”

Onder de indruk

De Overijsselse gedeputeerde heeft zodoende de afgelopen tijd gezien hoe belangrijk het is met elkaar in gesprek te gaan. “Dan begrijp je elkaar beter. Ik ben bijvoorbeeld erg onder de indruk van de bereidheid van agrariërs om mee te werken aan maatregelen, die soms hun eigen bedrijf schaden. De sector is zo sterk, dat bedrijven voor het algemeen belang hun persoonlijke belangen opzij kunnen zetten.”

Interbestuurlijk Programma

Klimaatadaptatie is één van de thema’s binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken binnen dit programma gezamenlijk aan een aantal grote maatschappelijke opgaven.

Lees hier het volledige interview met gedeputeerde Bert Boerman.