Den Bosch ,
18
april
2019
|
17:57
Europe/Amsterdam

Bert Pauli Officier in de Orde van Oranje Nassau

Vandaag ontving Bert Pauli uit handen van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens een symposium dat gehouden werd ter gelegenheid van zijn afscheid als gedeputeerde voor Economie en Internationalisering.

Pauli ontving de onderscheiding op grond van zijn grote maatschappelijke verdiensten voor Brabant en Nederland, in het bijzonder op het gebied van economie en internationalisering.

De commissaris van de Koning sprak van de onvermoeibare inzet en grote daadkracht van Bert Pauli. De gedeputeerde heeft er toe bijgedragen dat Brabant een krachtige stimulans gaf aan de regionale economie, daarbij inhakend op de sterkte van de verschillende delen van Brabant, van biobased, maintenance, life sciences tot de high tech sector. Pauli heeft daarnaast Brabant in Europa en internationaal op de kaart gezet met bijvoorbeeld het Vanguard programma dat door de EU omarmd is. Hij had daarbij een open oog voor de belangen van het MKB.

Boegbeeld

Hij is een van de drijvende krachten achter de Jheronimus Academy of Data Science, leverde een belangrijke bijdrage aan de komst van het onderhoud van de F35 naar Woensdrecht, basis voor high tech maintenance. Gedeputeerde Pauli speelde een belangrijke rol bij het behartigen van het algemeen belang bij de verkoop van onder meer Essent en het zekerstellen van het toekomstige investeringvermogen van de overheid door het oprichten van investeringsfondsen. Daarnaast was hij het boegbeeld van het Brabantse bedrijfsleven richting onder andere Duitsland, Vlaanderen, China en Japan. Hij heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van werkgelegenheid bij de problemen rond MSD Oss en Philip Morris in Bergen op Zoom. Ook heeft Pauli ingezet op de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector en de koppeling van arbeidsmarkt en onderwijs.

Bert Pauli was, na een loopbaan in de top van het bedrijfsleven, van 2007 tot 2011 wethouder Economie van 's-Hertogenbosch. In 2011 werd hij lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, eerst met de portefeuille Economie en Bestuur en nadien Economie en Internationalisering.