Utrecht ,
26
april
2019
|
16:00
Europe/Amsterdam

Bodem vliegbasis Soesterberg verontreinigd door blusschuim

De bodem van de voormalige vliegbasis Soesterberg, is verontreinigd met PFOS (Perfluoroctaanzuur). Dit blijkt uit bodemonderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht is uitgevoerd. De verontreiniging is ontstaan door het gebruik van PFOS-houdend blusschuim in de tijd dat de vliegbasis nog in gebruik was als militair terrein. De kosten van het opruimen van deze vervuilde grond worden geschat op enkele miljoenen. De provincie is met het Rijk in gesprek om tot een oplossing te komen voor het gehele terrein waar bebouwing is gepland in de toekomst.

De provincie Utrecht kocht de voormalige vliegbasis Soesterberg in 2009 van het Rijk voor de ontwikkeling van natuur en woningbouw. Bij deze grondaankoop is door het Rijk geen melding gedaan van het voorkomen van PFOS in de bodem. Vanaf 1983 werden er op de voormalige vliegbasis brandweeroefeningen gehouden en het blusschuim dat hierbij gebruikt werd, bevatte PFOS.

Bodemonderzoek door Rijk

Het terrein van de vliegbasis werd gebruikt voor militaire doeleinden. Daarom liet het Rijk, voor het sluiten van de koopovereenkomst met de provincie, verschillende bodemonderzoeken uitvoeren. Tijdens deze onderzoeken is een aantal verontreinigingen aangetroffen. Over de aangetroffen verontreinigingen zijn in het koopcontract afspraken gemaakt maar dus niet over PFOS.

Vertraging aanleg woonwijk

De aangetroffen verontreiniging levert mogelijk vertraging op voor de ontwikkeling van de woonwijk. De start van de aanleg stond gepland voor 2020/2021. Hoe groot de vertraging is, is op dit moment nog niet duidelijk. De provincie garandeert dat er pas gebouwd wordt als de grond geschikt is gemaakt voor de functie wonen.

Geen landelijke norm

Op dit moment is er nog geen landelijk beleid of norm vastgesteld door het Rijk of RIVM voor het saneren van PFOS. Vanuit de provincies is er vorig jaar al een brief verstuurd naar staatssecretaris Van Veldhoven om haar op dit probleem te wijzen. Daarnaast neemt de provincie Utrecht deel aan een landelijk Consortium bestaande uit het Rijk, RIVM, adviesbureaus, andere overheden en landelijke kennisinstituten om landelijk beleid en normen vast te stellen. De provincie heeft tijdelijk beleid vastgesteld, zodat er een besluit genomen kan worden om de verontreiniging te saneren.