Maastricht ,
02
januari
2020
|
15:45
Europe/Amsterdam

Bo­vens: “Lim­burg in 2030: be­ter in ba­lans”

In zijn nieuwjaarstoespraak toont gouverneur Theo Bovens een rotsvast vertrouwen in ons Rijnlands gedachtegoed waarmee we samen de verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de wereld om ons heen. Aan de hand hiervan voorspelt hij voor de thema’s economie, omgeving en bestuur de toekomst van Limburg in 2030. Met als rode draad beter in balans.

We lichten er enkele voorspellingen voor u uit:

Economie in balans
We mogen elkaar feliciteren dat onze economie zich nu op een hoogvlakte bevindt. Iets wat we vooral te danken hebben aan dat Rijnlands model; waarin specifiek de 3 O’s – van overheid, ondernemers en onderwijs & onderzoek – samen hun verantwoordelijkheid pakten. De triple helix dus. Ik voorspel u dat de drie O’s in 2030 gezelschap hebben gekregen van een vierde O. De O van ‘ons’, waarin óók de burger – de Limburger – zijn rol – en verantwoordelijkheid – pakt.

Omgeving in balans
Dames en heren, we kunnen er niet omheen. Er is geen Planet B. Alles moet anders. Ik voorspel u dat Limburg het nieuwe Houston wordt. Het nieuwe Houston, compleet met de kweekburger, de Einsteintelescoop en met de eerste Nederlandse luchthaven van waaruit je in 2030 volledig met elektrische vliegtuigen vliegt. Maar bovenal voorspel ik ook dat wij allen veel meer in balans raken met onze omgeving. Hoe we hierin werken, leven en bestaan.

Bestuur in balans
Een bijzondere balans-oefening is natuurlijk hier in het gouvernement in gang gezet. Met dat allereerste extraparlementaire college. Het is en blijft nog zoeken en wennen – termen als coalitie en oppositie krijg je nou eenmaal niet zo snel uit het collectieve gedachtegoed gezet – maar wil wel recht doen aan de uitslag van de provinciale verkiezingen van afgelopen maart. Waarmee de kiezer wellicht het gevoel kan herwinnen dat zijn of haar stem ertoe doet. Maar tegelijk beseft dat nooit één partij, één ideologie de overhand kan krijgen. De rijkdom van onze democratie blijft immers dat we op zoek moeten blijven naar wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt. Opdat wij, die herwonnen vrijheid van toen waard blijven. Hoe dan ook, ik voorspel dat in 2030 deze hier in Limburg geïntroduceerde bestuursvorm ook buiten Limburg kans maakt op een toekomst.

Ook staat gouverneur Bovens in zijn speech stil bij de vele activiteiten die het afgelopen jaar en het aankomend jaar in het kader van 75 jaar bevrijding plaats vinden en vonden en de waarde die dat voor de Limburgse samenleving heeft.

Daarnaast accentueert hij ook dit jaar traditiegetrouw in zijn toespraak een aantal markante, maar nog steeds actuele momenten uit de geschiedenis. Dat doet hij in de vorm van een quiz.

U kunt de volledige toespraak via het PDF-document hiernaast nalezen. 

Of bekijk de toespraak via de facebookpagina van de Provincie Limburg.