Den Haag ,
29
januari
2020
|
17:08
Europe/Amsterdam

Breng uw vraagstuk voor het voetlicht tijdens het eerste landelijke Dorpenfestival

Samenvatting

Breng uw best practice naar voren tijdens het eerste landelijke Dorpenfestival op donderdag 25 juni 2020 in de gemeente Aa en Hunze. Het festival biedt onder meer plaats aan een dorpsmarkt waar gemeenten hun vraagstuk en oplossing kunnen presenteren en bespreken met zeshonderd bezoekers van het festival. Heeft u een mooi lokaal antwoord voor een typisch plattelandsvraagstuk, en wilt u dit in een opstelling tijdens de dorpsmarkt delen? Dan nodigen we u van harte uit uw idee in te dienen.

Het Dorpenfestival

Politici, bestuurders, ambtenaren en burgers die zich actief inzetten voor hun dorpsgemeenschap gaan deze dag samen aan de slag met vraagstukken die leven in dorpsgemeenschappen en op het platteland. Denk aan thema’s als leefbaarheid, klimaat, bevolkingsdaling, lokale economie en de hechte sociale structuren. Er worden forumdiscussies, dialogen en lezingen georganiseerd. Daarnaast presenteren plattelandsgemeenten uit het hele land zich op dit festival op een dorpsmarkt en in sessies. Vanaf half februari is het mogelijk om u als bezoeker voor het festival in te schrijven.

Vraagstukken met landelijke impact

In het ochtendprogramma staan vijf grote vraagstukken centraal die leven in dorpsgemeenschappen in het hele land:
1. Klimaat (energietransitie, duurzaamheid)
2. Leefbaarheid (krimp, woningbouw, voorzieningen)
3. Natuur, landbouw en veeteelt (water, hervormingen, ruimtelijke ordening, smart agriculture)
4. Lokale economie (ondernemen, werk en inkomen, innovatie)
5. Bestuur (democratie, participatie en samenwerking, kwaliteit van bestuur, relatie met de rijksoverheid)

Lokale initiatieven

In de middag richt het programma zich sterker op de lokale invulling van die grote uitdagingen. Uiteraard zien we hoe Aa en Hunze aan de slag is, maar we kijken ook verder. Op dit moment zijn wij op zoek naar dorpsgemeenschappen die hun oplossingen willen delen en bespreken met deelnemers uit het hele land. Dit gebeurt tijdens een dorpsmarkt. Heeft u een coöperatie opgericht die zich met succes richt op de energietransitie, heeft u een klinkende oplossing voor de leefbaarheid of heeft uw gemeente zich met effect ingezet voor een betere afstemming van natuur en landbouw? We zoeken naar concrete voorbeelden die laten zien dat dorpsgemeenten volop kansen bieden. En die andere plattelandsgemeenten kunnen inspireren. Wellicht heeft u een oplossing die aandacht en navolging verdient. Wij nodigen u uit uw idee met het programmateam te delen. Samen kunnen we dan bekijken of en hoe dit op de dorpsmarkt een plek kan krijgen.

De thema’s voor de lokale initiatieven staan nog niet vast, wel zullen ze binnen de kaders van de genoemde grotere thema’s vallen. Er is ruimte voor een beperkt aantal initiatieven; we bieden immers graag een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod. De creativiteit van de dorpsstands telt daarbij ook mee. De organisatie zal uiteindelijk een keuze maken uit de ingediende voorstellen. Het is raadzaam om -als u een goed idee heeft- even informeel contact te zoeken voor meer informatie. Dat kunt u doen met Fred Hermsen (inhoudelijk programmeur), via fred@matershermsen.nl of 0715133430. Hij denkt graag met u mee.

Een voorstel indienen

Graag ontvangen we uw voorstel uiterlijk op 14 februari 2020 via Marc.Gerritsen@VNG.NL.

In uw voorstel ontvangen we graag informatie over:
- Uw keuze voor een lokaal initiatief
- Achtergrondinformatie over het vraagstuk
- De wijze waarop u uw vraagstuk en de oplossing een podium wilt geven (let op: uw oplossing krijgt plek in een permanente opstelling gedurende vier of vijf uur, dus een lezing of workshop is niet raadzaam, mensen op het festival zullen af en aan komen bij uw stand)
- Enkele foto’s en/ of logo’s indien beschikbaar
- Contactgegevens: contactpersoon, emailadres en uw telefoonnummer 

Interbestuurlijk programma

Dit festival wordt georganiseerd vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het IBP is een initiatief van provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk om samen meer te bereiken op 10 grote maatschappelijke opgaven. De gemeente Aa en Hunze wordt bij de organisatie gesteund door de P10, de Vereniging van Drentse Gemeenten en de provincie Drenthe. Bij de organisatie wordt ook de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) betrokken.