14
december
2018
|
10:36
Europe/Amsterdam

Brexit Impact Scan voor overheden gelanceerd

Samenvatting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kenniscentrum Europa decentraal hebben de Brexit Impact Scan voor overheden gelanceerd. De impactscan helpt gemeenten, provincies en waterschappen om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

De impactscan is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt. De scan is te vinden op de website van Europa Decentraal.

De scan is opgedeeld in vier thema’s: interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking. Dit zijn de thema’s waar de Brexit de praktijk van decentrale overheden kan raken. Het doorlopen van de scan levert informatie op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden. De scan wordt regelmatig geactualiseerd.

Hoewel het nog niet bekend is welke kant het op gaat met de Brexit, adviseert het ministerie van BZK om de scan alvast te maken en ondertussen de ontwikkelingen op de voet te volgen. “Loop bijvoorbeeld de contracten van de eigen organisatie met Britse bedrijven goed na en maak een plan, Maar neem geen onomkeerbare besluiten”, aldus Freek van Krevel, coördinator Brexit bij BZK.

Voor provincies zal de Brexit vooral impact hebben op de eigen bedrijfsvoering, regionale economie en internationale samenwerking. Op het terrein van regionale economie kan ook de reeds beschikbare Brexit impact-scan voor het bedrijfsleven behulpzaam zijn. “Overheden kunnen ook samen met de Kamer van Koophandel en sectorale brancheorganisaties bijeenkomsten opzetten over de gevolgen van de Brexit”, aldus David Schutrups, adviseur van Europa Decentraal.

Medewerkers van decentrale overheden kunnen zich verder op europadecentraal.nl/brexit aanmelden voor de Brexit-alert. Ze ontvangen dan regelmatig updates over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Brexit die van belang zijn voor hun organisatie.