Den Haag ,
04
september
2018
|
09:30
Europe/Amsterdam

Brightlands maakt Limburg sterk en concurrerend

Vier campussen; één organisatie voor open innovatie op het gebied van wereldwijde uitdagingen zoals duurzaamheid. Dat is Brightlands. De vier campussen hebben elk hun eigen expertise: voeding in Venlo, smart services in Heerlen, gezondheid in Maastricht en chemie en materialen in Sittard-Geleen. Op elke campus houden onderzoekers, ondernemers en studenten zich bezig met innovatie op hun eigen gebied, maar waar mogelijk in samenhang met elkaar. Zo werken ze samen aan een economisch sterke en concurrerende provincie.

Brightlands is organisch ontstaan door de samenwerking en inzet van diverse partijen. In Geleen wilde het Nederlandse chemiebedrijf DSM op Chemelot een researchcampus ontwikkelen als motor voor de economie en de werkgelegenheid in de regio. Tegelijkertijd richtte Brightlands Maastricht Health Campus zich steeds meer op haar toegevoegde waarde voor de regio. De provincie ondersteunde deze partijen vanuit haar verantwoordelijkheid voor regionale economie. Op initiatief van de provincie Limburg, beide campussen en Universiteit Maastricht is later het gezamenlijke Brightlands concept ontstaan.

De nieuwste campussen zijn die in Heerlen en Venlo. Hier lagen kansen om het Brightlands-concept uit te breiden, vanwege de instellingen die daar al actief waren op het gebied van respectievelijk smart services & data science en voeding & agrifood. Daardoor bestaat Brightlands nu uit vier campussen, waar in totaal ongeveer 300 bedrijven gevestigd zijn en ruim 20.000 onderzoekers, ondernemers en studenten samen werken aan innovatie.

Bij elkaar brengen

“Het ontstaan van Brightlands was dus een proces waar veel partijen met verschillende belangen bij betrokken waren”. zegt Joost van den Akker, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur. “Bedrijven richten zich bijvoorbeeld op winst en de provincie wil met name de regio versterken. Die belangen moet je kunnen verbinden tot een gezamenlijk doel. Dat vraagt tijd, energie en heel veel afstemming. Op Brightlands is het gelukt; alle partners wilden een sterke organisatie in een nationale en internationale wereld. Iedereen zag dat dit alleen kon door samen te werken. Samen heb je meer geld om te investeren en kun je doortastender optreden in de regio. Waardoor je sneller tot besluiten komt die positief uitwerken op Brightlands. Alleen zo word je interessant voor binnen- en buitenlands talent. De provincie heeft een belangrijke rol gespeeld in het bij elkaar brengen van alle partners.”

WK-bal

Op de campussen vinden kennisinstellingen en bedrijven elkaar om kennis te delen en nieuwe producten te testen en ontwikkelen. Het bedrijf Syromould ontwikkelt bijvoorbeeld een cement dat op dezelfde manier verwerkt kan worden als plastic. Op Brightlands zijn onderdelen geproduceerd van de bal die gebruikt is op het WK 2018. En er worden ‘biobased’ materialen geproduceerd die bijdragen aan de energietransitie, een andere kerntaak van de provincie.

Belemmeringen wegnemen

Ook onderling werken de campussen samen. De materialen voor regeneratieve geneeswijzen worden bijvoorbeeld ontwikkeld op de Brightlands Chemelot Campus en gebruikt op de Maastricht Health Campus. Ook over de grens heen wordt samengewerkt. Zo is er in Geleen een gezamenlijk instituut van de Universiteit Maastricht met RWTH Aachen op het gebied van biobased materialen. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat bijvoorbeeld verschillen in financieringsvormen en regelgeving de goede samenwerking in de weg kunnen zitten. De provincie lobbyt om dit soort belemmeringen weg te nemen en zoekt uit wat wel mogelijk is. Het wetenschappelijke instituut ITEM helpt daarbij, door onderzoek te doen naar de belemmeringen van internationale samenwerking.

Werkgelegenheid

Behalve als verbinder en lobbyist is de provincie ook als investeerder betrokken bij Brightlands. Ze levert een bijdrage van tientallen miljoenen met als doel om bestaande bedrijven te behouden, nieuwe bedrijvigheid aan te trekken, talent op te leiden en talent te binden. Van den Akker: “Brightlands heeft dan ook vele voordelen die opwegen tegen de kosten. Vele studenten, bedrijven en onderzoekers komen op de campussen af vanwege de unieke samenwerking, de kennis die daardoor aanwezig is en de goede faciliteiten. Dat maakt Limburg sterk en concurrerend en dat is goed voor de economie.” Daarnaast zorgt Brightlands voor werkgelegenheid. Er zijn bijna 12.000 banen op de campussen zelf, en onderzoek van de Universiteit van Maastricht toont aan dat voor iedere kenniswerker nog eens tussen de zes en de tien andere arbeidsplaatsen ontstaan. Een aantal jaren geleden bleef de werkgelegenheid in Limburg nog achter bij het landelijk gemiddelde, maar nu begint Limburg voorop te lopen. Tot slot stimuleert Brightlands de economie door de innovatieve producten die ontwikkeld worden.

Blijven ontwikkelen

Ook nu de campussen steeds meer groeien, brengt de provincie partners bij elkaar zodat ze aan hetzelfde, gezamenlijke doel blijven werken. Van den Akker: “We zien dat bedrijven wel blijven komen, maar de kunst is de mensen die zij nodig hebben ook binnen te halen en te houden, zeker met de groeiende krapte op de arbeidsmarkt.”