Maastricht ,
20
juni
2019
|
11:15
Europe/Amsterdam

Bur­ger­top­pa­nels ad­vi­se­ren Pro­vin­ci­a­le Sta­ten Lim­burg

Uniek experiment betrekt burgers meer en directer bij provinciale besluitvorming

Als mijlpaal van de eerste Burgertop Limburg presenteerden op donderdag 20 juni zes Burgertoppanels hun adviezen aan Provinciale Staten van Limburg. De adviezen hebben betrekking op een zestal thema’s die naar voren waren gekomen uit een publieke raadpleging, waaraan vorig jaar meer dan 4.500 Limburgers meededen. “We hebben laten zien hoe door vernieuwing van lokale democratie burgers meer en directer kunnen worden betrokken bij provinciale besluitvorming. In dat opzicht is deze Burgertop Limburg een experiment dat niet eerder in deze vorm in Nederland heeft plaatsgevonden”, aldus van Statenlid Aleida Berghorst, voorzitter Raad van Advies Burgertop Limburg

In november 2018 vond de eerste Burgertop Limburg plaats. Honderden Limburgers uit de hele provincie gingen op drie locaties met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. Vervolgens werden begin dit jaar, uit meer dan 100 burgers, zes burgertoppanels gevormd die zich elk bogen over één thema. Burgerlid van de Raad van Advies Lidewij van den Hoogen: “Binnen de Burgertoppanels is bevlogen en hard gewerkt aan de adviezen. Er is constructief en stevig met elkaar gediscussieerd. Uiteraard zijn we nu heel benieuwd naar het vervolg. De vraag is wat Provinciale Staten én Limburg als gemeenschap gaan doen met de achttien adviezen.”

Vervolg geven

De zes thema’s waarvoor de adviezen zijn uitgebracht, zijn ‘kwaliteit van leven’, ‘milieubewust ondernemen’, ‘de nieuwe overheid’, ‘digitale sprong in de toekomst’, ‘veiligheid’ en ‘werkgelegenheid’. Herman Nijskens, Statenlid en lid Raad van Advies Burgertop Limburg: “De adviezen zijn zeer divers. Sommige zijn heel concreet en direct uitvoerbaar en andere juist wat abstracter en voor de langere termijn. We gaan de adviezen eerst grondig bestuderen en groeperen. Vervolgens worden ze verwerkt in een initiatiefnota voor Provinciale Staten. Zij bepalen ten slotte in hoeverre we er vervolg aan geven, binnen de eigen organisatie of richting externe partijen.” De achttien adviezen van de Burgertoppanels zijn te vinden op www.burgertoplimburg2018.nl, onder het kopje “onderzoeksresultaten”.

Succesvolle pilot

Na de zomer vindt een evaluatie plaats van de totale cyclus van de Burgertop Limburg: de publieke raadpleging, de fysieke burgertop en de verdere uitwerking in burgertoppanels. “Deze evaluatie wordt besproken in Provinciale Staten. Waarschijnlijk weten we dan nog dit jaar in hoeverre deze vernieuwende pilot, met als doel burgers directer te betrekken bij provinciale besluitvorming, succesvol is geweest en voor herhaling vatbaar is”, aldus Berghorst.