Den Bosch,
09
november
2019
|
17:00
Europe/Amsterdam

CDA-gedeputeerden Renze Bergsma en Marianne van der Sloot dienen ontslag in

Gedeputeerden Renze Bergsma en Marianne van der Sloot hebben aan het einde van de Statenvergadering per direct hun ontslag ingediend bij Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennisgenomen van dit besluit.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Zojuist hebben Marianne van der Sloot en Renze Bergsma ons geïnformeerd dat ze hun ontslag hebben ingediend bij Provinciale Staten. Mede namens de andere collegeleden kan ik zeggen dat we dat zeer spijtig vinden. We hebben de afgelopen maanden als breed middenbestuur intensief en constructief met elkaar samengewerkt. We hebben tenslotte de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat Brabantse inwoners en bedrijven hard getroffen worden door het stikstofdossier.”

Verklaring gedeputeerde Van der Sloot

Marianne van der Sloot geeft de volgende verklaring af: “De stikstofproblematiek heeft ons land en Brabant in zijn greep: de verontruste boeren en bouwers, de politiek als geheel en zeker ook mijn eigen partij, het CDA. Als gedeputeerde ben ik de afgelopen weken geconfronteerd met het grote gat tussen de technische realiteit van het stikstofvraagstuk én wat het met mensen thuis aan de keukentafel doet. In deze roerige tijden zijn grote verschillen ontstaan tussen de opvattingen van mijn fractie en het coalitieakkoord.

Hierdoor kom ik als bestuurder in een tweestrijd tussen mijn partij, het CDA, en de afspraken in het coalitieakkoord. Ik ben bijna 27 jaar CDA-lid. Ik sta achter het programma, de uitgangspunten en de standpunten van het CDA. Maar ik voel me ook gebonden aan de afspraken die we gezamenlijk met de andere coalitiepartijen hebben gemaakt. En ik wil me daarin een betrouwbare partner tonen. Dat gaat niet samen. Daarom heb ik aan Provinciale Staten met onmiddellijke ingang mijn ontslag aangeboden.”

Verklaring gedeputeerde Bergsma

Renze Bergsma geeft de volgende verklaring af: “Op de laatste dag van de onderhandelingen van deze coalitie, zette de Raad van State een streep door de PAS. Niemand kon overzien welke impact dit zou hebben voor Nederland, en misschien wel in het bijzonder voor Brabant. Nu, amper een half jaar later, moet ik constateren dat het deze coalitie niet gelukt is om dit dossier het hoofd te bieden, en een eerste, zo belangrijke stap voorwaarts te zetten. Terwijl Brabant dit echt verdient. Ik vind het enorm teleurstellend dat we er met z'n allen niet uit zijn gekomen. Gelet op de huidige positie van mijn fractie, is voor mij een onwerkbare situatie ontstaan. Ik kan niet anders dan de conclusie trekken dat ik mijn functie niet meer op een geloofwaardige manier kan uitoefenen. Daarom bied ik Provinciale Staten per direct mijn ontslag aan.

Ik ben dankbaar dat ik Brabant mocht dienen. Ik hou van Brabant, maar mijn geloofwaardigheid is te allen tijde het belangrijkste. Dank aan de Staten voor het vertrouwen en de constructieve samenwerking de afgelopen maanden. Ik dank ook in bijzonder de commissaris en natuurlijk mijn collega-gedeputeerden. We hebben keihard gewerkt, we waren ontzettend collegiaal, daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik dank ook de mensen in deze geweldige professionele en loyale organisatie, die vol overtuiging voor Brabant werken. Het was een eer. Ik wens u veel wijsheid toe.”

Prioriteit

De eerste prioriteit van de overige leden van het college is om zo snel mogelijk met een aanpak te komen voor de stikstofproblemen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State. De vergunningverlening voor de bouw van woningen, onderhoud van wegen, de landbouw en uitbreiding van bedrijven moet weer op gang komen. Het college rekent erop dat er medio december een evenwichtige stikstofaanpak aan Provinciale Staten voorgelegd kan worden waarvoor voldoende draagvlak is en als inbreng voor het gesprek met de minister van LNV.

Nog geen onderhandelingen

Christophe van der Maat: “Als leider van de grootste partij start ik op korte termijn dan ook geen onderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur. De politiek moet nu niet met zichzelf bezig zijn, maar met het oplossen van een impasse die heel Brabant treft. Wij wachten de wijze waarop de CDA-fractie met deze situatie omgaat af.” In de tussentijd werkt dit college verder en worden de bestuurlijke verantwoordelijkheden van Renze Bergsma en Marianne van der Sloot binnen het college verdeeld.