Zwolle,
17
september
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

CdK Andries Heidema in reactie op Troonrede:

“Ik ben blij met de impuls die het kabinet wil geven om Nederland welvarend te houden in een onzekere internationale economie. Ook voor inwoners en ondernemers in Overijssel is het belangrijk dat zij merken dat het goed gaat met de economie. Het op te richten Investeringsfonds zou daaraan een bijdrage kunnen leveren.”

Dat zegt Overijssels CdK Andries Heidema in een reactie op de troonrede vandaag.

Nederland staat in het teken van 75 jaar vrijheid, waarbij veiligheid en oog hebben voor elkaar belangrijke waarden zijn. De Koning sprak in dat kader over ‘iets voor een ander over hebben’ en bouwen aan een samenleving waarin mensen vertrouwen hebben. Waar politiek en overheid er van en voor iedereen is. Om mee te doen is het zaak dat we niet denken in tegenstellingen, maar verbindingen aangaan en oog hebben voor elkaar. “Dat geldt ook voor de verdeling van de middelen en de aandacht voor verschillende problematiek in het land. Dit kabinet staat erom bekend oog te hebben voor ‘de regio’. Bij de uitwerking van de plannen dient wel gelet te worden op een evenwichtige verdeling tussen de Randstad en andere delen van het land.”

Mobiliteit en woningmarkt

De Koning noemde in zijn Troonrede het belang van investeren in wegen en spoor en in regionale plannen. “In Overijssel wachten wat dat betreft grote infrastructurele projecten op een financiële bijdrage van het Rijk. Denk aan de verbindingen tussen Zwolle en Twente, zowel op de weg (de N35) als over het spoor. Daarnaast wil dit kabinet de problemen op de woningmarkt versneld wil aanpakken met de zogenoemde ‘woningbouwimpuls’”

Volgens Andries Heidema is het belangrijk voor Overijssel dat het kabinet daarbij niet alleen geld en aandacht geeft aan de meest overspannen woningmarktregio’s, maar ook inzet op maatwerkoplossingen in de regio. “In Oost-Nederland hebben we een lastige woningmarkt, met zowel groei als krimp. Als ook hier voldoende aandacht voor komt, kunnen wij in Overijssel bijdragen aan een oplossing voor de overspannen woningmarkt in de Randstad.”

Oog voor droogteproblematiek

In de Troonrede stelt het kabinet verder dat de grote veranderingen die nodig zijn met betrekking tot bijvoorbeeld water en veiligheid vragen om een vooruitziende blik. “Vanuit Overijssel willen we benadrukken dat het belangrijk is om oog voor de droogteproblematiek te hebben. De droogte heeft in Oost-Nederland flinke gevolgen voor onze landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en het watersysteem. Belangrijk dat die problematiek ook in Den Haag wordt herkend en erkend.”

Verzwaring van het net

De uitvoering van het Klimaatakkoord start dit jaar, met een goede verdeling van de rekening, waarbij ook huishoudens stap voor stap worden meegenomen. “Om daadwerkelijk die stappen te kunnen zetten roepen wij op om ook nadrukkelijk te investeren in verzwaring van het net. Het gebrek aan netcapaciteit ondermijnt de regionale economie en onze verduurzamingsslag. Nu al zien we in delen van onze provincies dat ondernemers aan lopen tegen te weinig ruimte op het net. Ook lokale plannen voor energie uit zon en wind vinden moeilijk aansluiting op het net. Mogelijk (en wat ons betreft nodig) dat het aangekondigde investeringsfonds hier ruimte voor biedt.”