Den Haag,
02
juli
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

CdK Jaap Smit: “Hef de spanning op tussen economie en ecologie”

De spanning tussen economie en ecologie moet worden opgeheven als we ons duurzaam willen blijven ontwikkelen. Dat stelde Commissaris van de Koning Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland op 1 juli bij de opening van het Regional Conservation Forum in Rotterdam. Zuid-Holland is gastheer van deze driedaagse bijeenkomst van de internationale koepelorganisatie voor natuurbescherming IUCN (International Union for Conservation of Nature).

“De komende jaren wachten ons grote veranderingen op het vlak van onder meer energie, klimaat, woningbouw en landbouw. De provincie grijpt deze veranderingen aan om meer balans aan te brengen in de manier waarop wij met onze leefomgeving omgaan. Dat doen we uit welbegrepen eigenbelang: een schone leefomgeving waarin voldoende ruimte is voor water en natuur is letterlijk van levensbelang voor ons”, aldus Jaap Smit in zijn openingstoespraak.

Handen uit de mouwen

Om de gewenste omslag mogelijk te maken start de provincie zelf concrete projecten op, zoals ‘Groene Cirkels’. Binnen dit samenwerkingsverband werken bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners aan een duurzame economie, een klimaatneutrale samenleving en een aantrekkelijke leefomgeving. Bedrijvigheid en ruimte voor water en natuur gaan hierbij hand in hand. Bijvoorbeeld in en rond Zoeterwoude, waarde ambitie om tot een klimaatneutrale HEINEKEN-brouwerij te komen het vliegwiel vormt. Heel zichtbaar is hier, dat op en rond het terrein van de brouwerij ruimte is gemaakt voor akkeronkruiden en bloeiende planten, wat weer gezorgd heeft voor een toename van het aantal insecten. Onlangs werden ook andere Groene Cirkels opgestart, zoals de Groene Cirkel ‘Kaas en bodemdaling’ in samenwerking met zuivelproducent De Graafstroom, en Groene Cirkel Duurzame Fritesketen in samenwerking met onder anderen Farm Frites.

Provinciale visie

In februari 2019 heeft de provincie Zuid-Holland de visie ‘Rijke groenblauwe leefomgeving’ vastgesteld. De provincie wil zich de komende jaren samen met partners vanuit wetenschap, overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties richten op natuurherstel, het bevorderen van duurzame landbouw en het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Uiteindelijk doel is, dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt over een van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap. Water en groen zijn in de visie van de provincie niet voorbehouden aan natuur- en recreatiegebieden, maar zijn essentieel bij het ontwerpen van alle ruimtelijke functies.

Over IUCN

IUCN staat voor International Union for Conservation of Nature, ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming. IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.300 overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ruim 10.000 wetenschappers. IUCN is de wereldwijde autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen. Het internationale hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, Zwitserland.