Lelystad,
04
juli
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Coalitieakkoord Flevoland 2019-2023

Onder de noemer ‘Flevoland: ruimte voor de toekomst’ hebben VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU en D66 in Flevoland een coalitieakkoord voor de periode 2019-2023 gesloten. Samen met inwoners, Provinciale Staten, gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers wordt ingezet op verbetering van mobiliteit, klimaat, energie, natuur, recreatie, toerisme, openbaar bestuur, economie en werkgelegenheid. Er is een goede balans tussen stad en platteland. Maatschappelijke structuren en leefbaarheid worden versterkt.

Samenwerken, ontwikkelen en investeren

De pioniersgeest die onze provincie kenmerkt wordt voortgezet en de basisvoorzieningen voor elke Flevolander zijn op orde. Het coalitieakkoord speelt in op grote veranderingen in onze provincie. Zoals klimaatverandering, groei van Almere, toenemende druk op de woningmarkt en infrastructuur en de modernisering van visserij en landbouw. In onze Flevolandse samenleving wordt de ruimte voor bewonersinitiatieven en inspraak vergroot. Samenwerken, ontwikkelen en investeren zijn belangrijke kernwaarden voor de bestuursstijl.

Beoogde gedeputeerden

In totaal is de omvang van het beoogd nieuwe college 4,9 formatieplaatsen. Beoogde gedeputeerden voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) zijn:

  • Jan de Reus namens de VVD
  • Cora Smelik namens GroenLinks
  • Jan-Nico Appelman namens het CDA
  • Harold Hofstra namens de ChristenUnie
  • Jop Fackeldey namens de PvdA
  • Michiel Rijsberman namens D66