Den Haag ,
16
maart
2020
|
15:26
Europe/Amsterdam

Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Zorg voor elkaar”

“Heb oog voor elkaar en zorg voor elkaar. Samen moeten we sterk staan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent dat we ons houden aan de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM. En het betekent ook dat we naar elkaar omzien, zeker naar hen die door deze crisis het zwaarst worden getroffen”, aldus Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Smit is vol lof over alle mensen die zich op dit moment dag en nacht inzetten om verspreiding van het virus in te dammen en te bestrijden. “Afgelopen vrijdag en zondag ben ik bij de veiligheidsregio’s langsgegaan om mijzelf te informeren en hen te steunen. Ik zal dat de komende weken blijven doen. Ik ben trots en dankbaar dat de hulpverleners en bestuurders zij aan zij staan om samen te doen wat nodig is.”

Provincie werkt zo veel mogelijk digitaal

De provincie probeert al haar werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Uitvoering van bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en kantoorwerkzaamheden gaan door, maar met inachtneming van de maatregelen van het kabinet. Eén van de maatregelen die de provincie raakt, is het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 mensen. Evenementen en vergaderingen van de provincie met meer dan 100 mensen worden afgelast of verplaatst. Medewerkers van de provincie werken thuis dus ook kleinere bijeenkomsten kunnen niet fysiek plaatsvinden. Per situatie wordt bekeken of er een alternatief beschikbaar is of dat uitstel noodzakelijk is. Uiteraard wordt altijd contact met deelnemers opgenomen als een vergadering of een bijeenkomst niet door gaat.

Gedeputeerde en Provinciale Staten

Provinciale Staten hebben uit voorzorg besloten alle vergaderingen tot 1 april te annuleren. Gedeputeerde Staten vergaderen wel maar komen niet fysiek bij elkaar. Er worden conference calls belegd.

Dienstverlening

Hoewel we er alles aan doen om ons werk zo normaal mogelijk door te laten gaan, kan het zijn dat u iets van deze uitzonderlijke situatie merkt in onze dienstverlening of de samenwerking met de provincie. We hopen in dat geval op uw begrip.

Vragen?

Voor al uw vragen met betrekking tot het covid-19 coronavirus en de maatregelen van de regering kunt u terecht op de website van het RIVM of het speciale telefoonnummer 08001351. Heeft u vragen specifiek voor de provincie? Belt u dan met ons contactcentrum via 0704416611.