05
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Congres over leegstand

Samenvatting

Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.

Op welke manier gaan provincies om met hun ruimtelijke kwaliteit? En welke creatieve oplossingen hebben zij bedacht om leegstand te lijf te gaan? Provincies delen hun kennis en best practices tijdens de werkconferentie, die door het IPO georganiseerd wordt.

Diverse thema’s

Tijdens het congres komen diverse thema’s aan bod. Hebben we bijvoorbeeld het lef om beleidskeuzes te maken die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en regionale afstemming? In hoeverre blijft leegstaand van vastgoed een rol spelen in tijden van economische groei en een krappe woningmarkt? Welke andere domeinen zullen in de toekomst met leegstand te maken krijgen? Waar lopen we in de praktijk tegenaan en wat is onze provinciale rol in het bestrijden van leegstand (van faciliteren tot regie voeren)?

Reserveer de datum

Geïnteresseerd? Reserveer de datum (10 september, 10.00 tot 16.15 uur) dan alvast in je agenda. Medio juni volgt nadere informatie over het programma, inclusief de verschillende deelsessies. Vanaf dan is het ook mogelijk om jezelf via WVScongres.nl aan te melden. De locatie is nog niet bekend, maar zal in de regio Utrecht te vinden zijn.

Kennisprogramma leegstand

De werkconferentie komt voort uit het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal.

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar: kennisprogrammaleegstand@ipo.nl

Alle informatie over het congres vindt u hier:

Workshop Aanpak particuliere woningvoorraad Zeeland 2010 tot nu

Workshop Asbest in relatie tot VAB en factsheets

Workshop Blind spots lector Cees Jan Pen

Workshop Brabantse aanpak leegstand - VABimpuls

Workshop integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling provincie Utrecht

Workshop Leegstand en Omgevingswet handelingsperspectief

Workshop lessons learned vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling - lectoraat ontwikkeling werklocaties

Workshop Ontwikkelprogramma SteenGoed Benutten - provincie Gelderland

Workshop Op naar een vitale buitenstad INretail Bureau stedelijke planning

Workshop over Dynamisch Voorraadbeheer Limburg(Ver)bouwt

Workshop Recepten voor hergebruik Bouwstenen voor sociaal

Workshop Retailagenda leegstand en transformatie winkelvastgoed en lecor Ioulia Ossokina

Workshop Stadsbeweging Overijssel, centrum management academie

Workshop Versnellingskamer Goudse Poort, Slim! Ruimtegebruik Provincie Zuid-Holland

Workshop vitale vakantieparken provincie Drenthe

Workshop Vrijkomende Agrarische Bebouwing en hoe nu verder, LTO Noord

Workshop De kracht van diversiteit; transformatie van een winkelstraat in Sittard

Workshop Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg