Maastricht ,
12
maart
2020
|
17:15
Europe/Amsterdam

Co­ro­na maat­re­ge­len gou­ver­ne­ment aan de Maas

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn donderdag 12 maart 2020 uitgebreid. Dit betekent dat de Provincie Limburg aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook is de publieksingang en de tentoonstellingsruimte in het gouvernement aan de Maas tot en met 31 maart gesloten.

We hebben goed in beeld wat nodig is om de continuïteit van bestuur en bedrijfsvoering zeker te stellen. Die komt dan ook niet in gevaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Grotere bijeenkomsten, met meer dan 100 personen, die door de Provincie zijn georganiseerd worden geannuleerd. Dat geldt ook voor provinciale bijeenkomsten op externe locaties. Bij kleinere bijeenkomsten en vergaderingen wordt bekeken of, wanneer en hoe deze door kunnen gaan. Deelnemers aan vergaderingen en bijeenkomsten die in het gouvernement aan de Maas doorgang vinden, komen binnen via de bestuursingang.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw vergadering of bijeenkomst in het provinciehuis? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via (043) 389 77 77.

Voor overige vragen over de corona-maatregelen verwijzen wij u naar de websites van het Rijk: Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in NederlandRIVM en de Veiligheidsregio Limburg Noord en de Veiligheidsregio Limburg Zuid.