Maastricht ,
24
maart
2020
|
13:00
Europe/Amsterdam

Co­ro­na maat­re­ge­len gou­ver­ne­ment aan de Maas

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn uitgebreid. Dit betekent dat de Provincie Limburg aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook is de publieksingang en de tentoonstellingsruimte in het gouvernement aan de Maas gesloten. Alle evenementen en bijeenkomsten zijn geannuleerd.

We hebben goed in beeld wat nodig is om de continuïteit van bestuur en bedrijfsvoering zeker te stellen. Die komt dan ook niet in gevaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is.

 

Meer informatie

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via (043) 389 77 77.

Voor overige vragen over de corona-maatregelen verwijzen wij u naar de websites van het Rijk: Recente maatregelen tegen verspreiding coronavirus in NederlandRIVM en de Veiligheidsregio Limburg Noord en de Veiligheidsregio Limburg Zuid.