01
november
2018
|
15:09
Europe/Amsterdam

Cultuurprofielen: de aftrap van een nieuwe aanpak

Samenvatting

Vijftien regio’s verspreid over het land hebben de uitnodiging van de minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven geaccepteerd: uiterlijk vandaag, 1 november, dienen zij hún cultuurprofiel in. “Stuk voor stuk profielen die met trots het verhaal van de regio vertellen, de kansen en uitdagingen voor de cultuursector in het gebied schetsen én daarbij aangeven op welke onderdelen de regio’s graag (méér en beter) met het Rijk en zijn cultuurfondsen zou willen samenwerken”, aldus Hester Maij, gedeputeerde Cultuur Provincie Overijssel en binnen het IPO lid van de bestuurlijke adviescommissie (BAC) Cultuur.

Nieuwe vormen
Maij, die binnen de BAC aanspreekpunt is voor de regioprofielen: “De profielen zijn nadrukkelijk niet het slotakkoord, maar de aftrap van een nieuwe aanpak. Een aanpak waarin we als overheden en als sector met elkaar moeten durven zoeken naar vormen van samenwerking die de cultuursector versterkt en beter laat aansluiten op de behoefte en samenstelling van het publiek. Waar bijvoorbeeld in de grote steden superdiversiteit een nieuwe norm is en een plek verdient in de sector, zijn we in Overijssel blij met de erkenning door het Rijk van het Nedersaksisch. Voor vele inwoners is dit de eerste taal en ook dit verdient een plek.”

Energie beantwoorden
Maij: “Ik heb gezien dat er bij de ontwikkeling van de profielen veel energie is losgemaakt. Bij de overheden, maar vooral ook bij de cultuursector: levendige bijeenkomsten met nieuwe ontmoetingen, bewustzijn van onderscheidende kwaliteiten en een groeiend besef van gedeelde verantwoordelijkheid en de kansen die dit biedt. De energie vanuit de sector schept ook een verantwoordelijkheid voor de overheden: provincies, gemeenten én het Rijk. Die moeten die energie beantwoorden. Door erkenning van de verschillen, het gezamenlijk benutten van kansen en het durven inzetten op nieuwe instrumenten en programmatische samenwerking.”