Den Haag ,
14
november
2019
|
10:15
Europe/Amsterdam

De bibliotheek: netwerkpartner in het sociaal domein

Bibliotheken in Zuid-Holland helpen sociaal kwetsbare mensen steeds meer in hun persoonlijke ontwikkeling. “De provincie ondersteunt de bibliotheken hier graag bij”, zo opende gedeputeerde Floor Vermeulen van Bestuur en Maatschappij tijdens de op 11 november 2019 gehouden netwerkbijeenkomst met Zuid-Hollandse bibliotheken, gemeenten, de provincie en organisaties die deze doelgroepen hulp bieden.

Hoe kunnen gemeenten, bibliotheken en andere organisaties een rol spelen en beter samen werken ten behoeve van de ondersteuning en ontwikkeling van de meest kwetsbaren in onze samenleving? Dat was de centrale vraag op de netwerkbijeenkomst die georganiseerd was door Probliblio, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Zuid-Holland.

Floor Vermeulen: “De bibliotheken staan voor de uitdaging om in toenemende mate activiteiten te ontwikkelen en te faciliteren in het sociaal domein. Door uitbreiding van hun netwerk en door samenwerking met partners in het veld ontstaan zo nieuwe methoden om bijvoorbeeld kwetsbare groepen in onze samenleving te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. De provincie draagt hier graag aan bij door bijvoorbeeld bestrijding van laaggeletterdheid onder onze inwoners.

Laaggeletterdheid en sociaal isolement

Zuid-Holland telt naar schatting 700-duizend laaggeletterden van 16 jaar en ouder. Vergeleken met de rest van Nederland is dit een hoog aantal. Vooral in de stedelijke gebieden komt laaggeletterdheid relatief veel voor. Voor die doelgroep is het vaak lastig om goed mee te kunnen komen in de samenleving. Zeker omdat niet goed kunnen lezen en/of schrijven veel andere problemen met zich mee kan brengen, zoals werkloosheid, geen dak boven het hoofd of een sociaal isolement.

Laaggeletterdheid, voorkomen en genezen

Geke van Velzen (directeur Stichting Lezen & Schrijven) deelde met de aanwezigen haar ervaringen om de kansen op laaggeletterdheid beter te voorkomen en ook te verminderen. Voormalig voorzitter Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ, Wim van der Meeren, pleitte vooral voor een preventieve aanpak om sociale en medische complicaties te voorkomen. “Het is effectiever en efficiënter laaggeletterdheid te bestrijden door van meet af aan goed onderwijs te stimuleren”, stelde Van der Meeren.

Vervolgens ging het gezelschap met elkaar in gesprek om de uitdagingen en kansen van de samenwerking tussen de verschillende partners verder voort te zetten en te intensiveren. Het bleek een vruchtbare middag met veel nieuwe ideeën en inzichten om gezamenlijk op te pakken.