31
januari
2019
|
15:20
Europe/Amsterdam

De Brexit Impact Scan

Samenvatting

Welk Brexit-scenario we kunnen verwachten is nog niet duidelijk. Wat vaststaat is dat de Brexit gevolgen zal hebben voor gemeenten, provincies en waterschappen – deal of geen deal.

Europa dentraal maakte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Brexit Impact Scan voor overheden. Laat u niet verrassen, vul de scan in en gebruik de adviezen bij uw voorbereiding op de Brexit.

De Brexit Impact Scan voor decentrale overheden is ontwikkeld voor gemeenten, provincies en waterschappen. Aan de hand van vier thema's krijgt u inzicht in de mogelijke impact van de Brexit op de dagelijkse praktijk van decentrale overheden: interne bedrijfsvoering, burgers, lokale en regionale economie en internationale samenwerking.

Website Europa decentraal