Den Haag ,
12
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

De fiets biedt een kans voor verduurzaming van mobiliteit

Afgelopen woensdag 11 april vond in Nieuwspoort een bijeenkomst plaats waarbij afgevaardigden van zes politieke partijen door deskundigen vanuit de Tour de Force geïnformeerd zijn over de kansen en mogelijkheden van de fiets. Namens het IPO was gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) aanwezig. Komende week is er ook aandacht voor de fiets in de Tweede Kamer, in het kader van de verduurzaming van de mobiliteit.

Op 19 april vindt in de Tweede Kamercommissie IenW het Algemeen overleg Duurzaam vervoer plaats. Het IPO is, samen met de VNG, van mening dat de verdere verduurzaming van het vervoer in Nederland met een aantal concrete en goedkope oplossingen mogelijk is. Ter voorbereiding van het AO hebben IPO en VNG daarom een positionpaper opgesteld. Hierin vragen zij o.a. de aandacht voor het gebruik van de (elektrische) fiets als oplossing. Daarnaast pleiten zij onder meer voor een impuls aan het fietsgebruik en brengen zij een aantal kansen rond het fietsbeleid onder de aandacht van de Tweede Kamer.

Nog meer belangrijke kansen voor de fiets 
In het fietsbeleid worden volgens IPO en VNG al goede eerste stappen gezet. Zo zijn Rijk, provincies en gemeenten op dit moment in overleg over de uitwerking van de eenmalige investering van 100 miljoen euro in fietsinfrastructuur en extra fietsenstallingen bij stations.

Toch zien het IPO en de VNG nog belangrijke kansen die door de overheid op dit moment niet worden benut. Daarnaast stellen het IPO en de VNG in het position paper ook een aantal vragen aan de staatssecretaris, onder andere over het bevorderen van het zakelijk fietsbezit, fietsparkeerplekken bij een OV-station en de fiets als onderdeel van de ‘ketenreis’ om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren.

Het positionpaper van IPO en VNG vindt u hier.