Lelystad ,
14
september
2018
|
15:30
Europe/Amsterdam

De Flevolandse gedeputeerde Hofstra ondertekent intentieverklaring Coalitie Ontsnippering

Gedeputeerde Harold Hofstra heeft op 13 september 2018 namens provincie Flevoland zijn handtekening gezet onder de intentieverklaring van de Coalitie Ontsnippering. Ondertekenaars van deze Coalitie spreken de intentie uit om zich ook in de toekomst in te zetten voor het nemen van ontsnipperende maatregelen. Om zo leefgebieden van flora- en faunasoorten die door infrastructuur zijn doorsneden (weer) te verbinden.